Kantonalna bolnica ipak poslala plan plaćanja duga za vodu

Mnogo je reakcija izazvala najava da će biti isključena voda kantonalnoj bolnici u Bihaću zbog dugovanja prema JP “Vodovod” Bihać d.o.o.. Iznos duga premašuje i 200.000 KM, pa je nakon sastanka rukovodioca i gradonačelnika dogovoreno da Kantonalna bolnica predloži plan plaćanja duga.

Rok za dostavu ovog plana bio je 15 dana, no kako kod nas ništa ne bude prema dogovorenom, u medijima se pojavila izjava dirketora JP “Vodovod” Bihać kako Kantonalna bolnica dogovoreni plan nije dostavila.

No prema izvorima portala USN.ba, danas se taj plan nalazi u JP “Vodovod”, a prema informacijama sa kojima raspolaže portal USN.ba, plan je prihvatljiv za upravljačke strukture JP “Vodovod”.

Cjelokupni dug će prema planu biti isplaćen u 24 mjesečne rate. Međutim, postavlja se pitanje, na koji način će ustanova koja je u dugovanjima po raznim osnovama, čiji ukupan dug prema nekim informacijama iznosi i preko 14 mil. KM će iznaći sredstva za saniranje duga po ovoj osnovi i da li je ovo fer i korektan odnos prema ostalim dobavljačima kojima se duguje.

Tim tragom, došli smo da saznanja da će Vlada USK uskoro od Skupštine USK zatražiti dozvolu za kreditno zaduženje s kojim će se pokušati popraviti likvidnost Kantonalne bolnice.

Related posts