JEDINSTVO TALAC DUGOVA: Jučer održan sastanak Upravnog odbora; kakva je sudbina bihaćkog prvoligaša?

Shodno jučerašnjem sastanku Upravnog odbora na kojem su gostovali Šuhret Fazlić, gradonačelnik, Abid Topić, nekadašnji predsjednik, Goran Piralić, predsjednik udruženja navijača “Sila Nebeska”, a istom se nisu odazvali Mladen Šantić, predsjednik Gradskog sportskog saveza, Ermin Lipović, direktor JU za Sport, odmor i rekreaciju, a sa Emirom Mujadžićem u vezi aktuelne blokade Kluba sa mjenicama.

Skupština je jednoglasna da aktuelno rukovodstvo Kluba može prihvatiti Sporazum Abida Topića i Emira Mujadžića u vezi trajnog naloga 33 mjesečne rate po 3.000,00 KM, a da se na ime re/aktiviranja Sporazuma deblokira ŽR Kluba, ponište aktivirane mjenice sa kojima smo oštećeni sa 23.500,00 KM i da se isti iznos vrati do petka.

Aktuelno rukovodstvo prihvata reviziju pravnika Mirzeta Kasića, naručenu i finansiranu od UN “Sila Nebeska”, iako ne osporava, ali i ne može odmah prihvatiti finansijsko vještačenje Muhameda Hamidovića ekonomskog vještaka, naručenu i finansiranu od Emira Mujadžića, do okončanja sudskog spora, kojeg je najavio/pokrenuo Emir Mujadžić.

Na kraju, Skupština je informisana u vezi prodaje karata, kao i dosadašnjim rezultatima akcije “Jedan navijč, dvije stolice”, koje su poručene, bila je jednoglasna da se uradi revizija/vještačenja pravnih i finansijskih aktivnosti zadnjih 10 godina Kluba, uključujući i posljednju polusezonu 2017./2018., te da je aktuelno rukovodstvo Kluba stavilo mandate na raspolaganju Skupštini, odnosno navijačima i Gradu.

Kompletan tekst možete vidjeti na OVOM LINKU!

“Poslije prve analize pravnika/ekonomiste “Financijskog vještaćenja” kojeg nam je juče dostavio Emir Mujadžić, javno pitamo istog: Ko je i kada, na bazi kojeg člana zakona/statuta ovlastio istog da podigne kredit kod komercijalne banke i vraća isti, sa kamatama, a u privatnoj pozajmici od 150.000,00 KM “Ugovor o zajmu od dana 05. 07. 2013.” piše, Ugovorom je definisano da obje strane saglasne da se zajam daje beskamatno i bez bilo kakvih drugih obaveza?! Isti Ugovor je notarski ovjeren od notara Edine Kečalović.” – objavljeno je jutros na facebook stranici NK Jedinstvo Bihać (kompletnu objavu vidjeti OVDJE)

Izvor: biscani.net

Related posts