Jasmin Emrić: Za Unsku prugu je neophodno brže i efikasnije djelovanje!

Budući da je u maju mjesecu prošle godine potpisana zajednička inicijativa za Unsku prugu kojom su nadležni ministri Bosne i Hercegovine Ismir Jusko i Republike Hrvatske Oleg Butković pokrenuli aktivnosti za obnovu, modernizaciju i stavljanje u promet Unske pruge, zastupnik Stranke demokratske aktivnosti BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Jasmin Emrić zatražio je od Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine informaciju o provođenju zajedničke inicijative.

U obrazloženju pitanja zastupnik Emrić je naglasio zadovoljstvo što su konačno pokrenute institucionalne aktivnosti na revitalizaciji ovog prioritetnog željezničkog pravca, te je ocijenio da isti sve ove protekle godine nije objektivno valoriziran i da je izostala zainteresiranost bh vlasti da se na pravedan način tretira njegov značaj za ukupni privredni razvoj u BiH, a posebno za razvoj sjeverozapadnog dijela naše države.

„I ranije je bilo pokušaja da se tema revitalizacije Unske pruge konkretizira i objektivno sagledaju infrastrukturna ulaganja koja su neophodna za uspostavu prometa na ovom željezničkom pravcu u cijeloj njegovoj dužini, ali sve je ostalo samo na pokušaju bez značajnijih razultata“, konstatirao je Emrić, te je dodao da „potpisivanjem zajedničke inicijative u Zagrebu nadležna ministarstva BiH i RH izražavaju svoj stav o važnosti Unske pruge za obje države, što daje uvjeravanje da će se konačno institucionalno u kontinuitetu nastaviti aktivnosti na njezinoj revitalizaciji“.

Kako ovaj prioritetni infrastrukturni projekt ne bi bio zapostavljen, Emrić je pojasnio da s ovim pitanjem želi zadržati pažnju na istom, te da od nadležnog Ministarstva očekuje informaciju o trenutnim aktivnostima koje se provode u skladu s navedenom zajedničkom inicijativom.

U odgovoru na pitanje zastupnika Emrića, zamjenik ministra komunikacija i prometa Saša Dalipagić je rekao da je Vijeće ministara BiH na 120. sjednici razmatralo i usvojilo informaciju o aktivnostima na realiziranju zajedničke inicijative, te donijelo zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da pripremi prijedlog odluke o imenovanju zajedničkog operativnog tijela iz BiH.

„U toku je priprema Prijedloga odluke po kojoj će zadatak zajedničkog operativnog tijela biti izrada detaljne analize trenutnog stanja, te izrada elaborata obnove i modernizacije i stavljanaj u promet Unske pruge“, pojasnio je Dalipagić.

Komentirajući odgovor zamjenika ministra, zastupnik Emrić je podsjetio da je to zajedničko operativno tijelo trebalo biti imenovano u roku od 30 dana od potpisivanja zajedničke inicijative te zaključio da je Vijeće ministara BiH trebalo brže djelovati kako ne bi gubili previše vremena u formalnim procedurama.

Related posts