IOM nastavlja s manipulacijama! U prihvatnom centru “BIRA” boravi više od 700 migranata iznad dozvoljenog kapaciteta!

Svi povrijeđeni koji su zadržani u Kantonalnoj bolnici, nakon masovne tuče koja se desila prije dvije noći u privremenom migrantskom centru „BIRA“, kako smo saznali danas u Kantonalnoj bolnici u Bihaću su dobro.

Pacijent koji je smješten na Odjelu intezivne njege, prema riječima dežurnog liječnika, stabilno je, skinut je sa aparata za disanje i pri svijesti je. Nakon svih dešavanja stanje u bihaćkom migrantskom centru „BIRA“ je pod kontrolom, kaže portparol Uprave policije USK Ale Šiljdedić.

U neredima koji su se u petak uveče desili, povrijeđeno je oko 40 migranata od čega osam teže. Jedan od glavnih razloga čestih sukoba je broj osoba smještenih u ovom centru, koji je veći od predviđenog. Prema posljednjim podacima IOM-a, u ovom objektu boravi 2.219 korisnika, a kapacitet je 1500.

Podsjećamo na zaključke Operativne grupe USK:

1. Kapacitet za prihvat migranata, u privremenim prihvatnim centrima na području USK, ostaje 3200 migranata i to: 700 osoba u centru Miral, Velika Kladuša; 420 osoba u centru Sedra, Cazin; 580 osoba u centru Borići, Bihać i BIRA, Bihać 1500 migranata, s tim što se u centre Sedra i Borići smještaju isključivo porodice sa djecom i djeca bez pratnje roditelja;

2. Zadužuje se IOM da svakodnevno izvještava Operativnu grupu o brojnom stanju migranata u privremenim prihvatnim centrima. Ministarstvo unutrašnjih poslova USK zadužuje se da, u ponedjeljak, izvrši utvrđivanje trenutnog brojnog stanja prisutnih osoba smještenih u centre, radi procjene sigurnosne situacije i potreba za angažovanje adekvatnog broja lica za zaštitarske službe, a koje IOM angažuje unutar centara;

3. Radi očuvanja sigurnosne situacije, koja bi bila pogoršana usljed dodatnog priliva ilegalnih migranata na Unsko-sanskom kantonu, bez mogućnosti njihovog smještanja, potrebno je i dalje strogo kontrolisati priliv migranata na područje Kantona;

4. Od međunarodnih organizacija koje upravljaju privremenim prihvatnim centrima traži se uvođenje kućnog reda i kretanja osoba smještenih u te centre i to sa određenim vremenom kretanja van privremenih prihvatnih cetara u periodu od 08:00-10:00 i 16:00-18:00. Ova mjera nalaže se zbog očuvanje zdravstveno-epidemiološke i sigurnosne situacije;

5. Zavod za javno zdravstvo USK uradiće prijedlog za provođenje sistematske preventivne deratizacije na području Unsko-sanskog kantona, a preporučuje pojačane DD mjere unutar svakog privremenog prihvatnog centra kao i edukacije o ličnoj i kolektivnoj higijeni za korisnike smještaja u centrima na području USK;

6. Zavod za javno zdravstvo USK preporučuje i vakcinaciju migranata protiv gripe, koja je na dobrovoljnoj osnovi;

7. Kantonalna inspekcija u okviru svojih nadležnosti treba nastaviti sa aktivnostima kontrole nelegalnih iznajmljivača smještaja ilegalnim migrantima, a na snazi ostaje zabrana sklapanja novih ugovora o smještaju migranata u privatnim smještajima.

Izvor: usnovosti.ba

 

Related posts