Inovator iz Bihaća izumio košnice za koje se interesuje cijeli Balkan

Pored toga, konstruisao je i košnice koje za sada niko nema u svijetu, a koje mu koriste da tokom jedne sezone proizvede sve što pčela može dati. Za njegove inovacije u pčelarastvu posebno interesovanje pokazale su susjedne zemlje.

Tehnologijom koju koristi Aziraj, povećana je proizvodnja svih pčelinjih proizvoda za najmanje 40 posto.

Pored toga, omogućuje pčelaru da iz jedne košnice u jednoj sezoni uzima devet pčelinjih proizvoda, a deseti proizvod konzumira tokom rada u pčelinjaku, a radi se o inhalaciji.

Međutim, svoju proizvodnju bazirao je na uzimanju pčelinjeg otrova koji se koristi u proizvodnji lijekova, a za kojim vapi svjetsko tržište. Za ovaj proces koristi vlastiti elektronski aparat.

Iz jedne košnice Iso dobije do 15 grama ovog proizvoda, tri puta više upotrebom nove tehnologije. Kako bi unaprijedio pčelarstvo, izumio je košnice koje je nazvao ISO 1 i ISO 2 i njegov su lični proizvod i doprinos pčelarskoj zajednici. Riječ je o novoj tehnologija koja se u svijetu još ne koristi.

Treba naglasiti i da je Iso Aziraj sa svojim izumima bio prisutan na najvećem pčelarskom sajmu u regionu koji se održava svake godine u Bjelovaru i oduševio sve prisutne.

Tamo je ostvario mnoge kontakte sa Hrvatskim pčelarima koji već uveliko naručuju njegove proizvode.

Ovih dana su dolazili čak iz Makedonije u posjetu ovom pčelaru/inovatoru kako bi krenuli s idejom o “profesionalnom pčelarenju”.

Inače, za novim izumima i tehnološkim rješenjima u pčelarstvu, interesovanje su najviše pokazali pčelari iz Hrvatske i Slovenije. U skoroj budućnosti, kaže Aziraj, može se očekivati masovnija upotreba njegovih izuma u čitavom svijetu.

(Izvor: RTVUSK)

Related posts