Gradsko vijeće Bihać usvojilo Deklaraciju o nepravednom hapšenju Atifa Dudakovića

U gradskoj vijećnici večeras je na zahtjev Kluba vijećnika SDA održana vanredna sjednica Gradskog vijeća na kojoj su vijećnici jednoglasno usvojili Deklaraciju o mjestu i ulozi 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 1992. – 1995. godine i nepravednom hapšenju ratnog komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine generala Atifa Dudakovića i njegovih saboraca.

Tekst Deklaracije u ime svih vijećnika pročitao je vijećnik Asmir Budimlić koji je predložio i dva zaključka koji su jednoglasno usvojeni, a kojima se od gradonačelnika Šuhreta Fazlića traži da prilikom izrade rebalansa Budžeta Grada Bihaća planira sredstva za odbranu danas uhapšenih pripadnika 5. korpusa Armije R BiH. Drugim zaključkom podupire se organizacija skupa podrške generalu Atifu Dudakoviću koji bi trebao biti održan na gradskom trgu u Bihaću.

Tekst Deklaracije :

Na osnovu člana 83. stav (4). Poslovnika Gradskog vijeća, Gradsko vijeće Bihaća na 1. vanrednoj sjednici održanoj dana 27.04.2018. godine: Ističe, da je Republika Bosna i Hercegovina 01. marta 1992. godine obnovila svoju hiljadu godišnju državnost, i da je priznata kao državno pravni subjekt 06. aprila 1992. godine, a 22. maja1992. godine Republika Bosna i Hercegovina je primljena u članstvo Ujedinjenih nacija. Isto tako Gradsko vijeće Bihać potvrđuje, da je na Republiku Bosnu i Hercegovinu kao i na tadašnji Bihaćki okrug izvršena oružana agresija od strane JNA, Srbije i Crne Gore i paravojnih formacija iz Srbije i Crne Gore i kolaboracijskih snaga iz srpskog naroda u Republici Bosni i Hercegovini. Gradsko vijeće Bihać podrazumijeva da su temeljne vrijednosti odbrambeno-oslobodilačkog rata opće prihvaćene od stanovništva tadašnjeg Bihaćkog okruga, danas Unsko sanskog kantona. Gradsko vijeće Bihać smatra da je dug svih nas u Bosni i Hercegovini da osudimo čin hapšenja ratnog komadanta 5. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine generala Atifa Dudakovića i njegovih saboraca koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. U cilju zaustavljanja dalje radikalne politizacije odbrambeno-oslobodilačkog rata što može imati nesagladive posljedice, Gradsko vijeće Bihaća na osnovu člana 130. Statuta Grada Bihaća, donosi

Deklaraciju o mjestu i ulozi 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 1992. – 1995. godine i nepravednom hapšenju ratnog komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine generala Atifa Dudakovića i njegovih saboraca

1. Republika Bosna i Hercegovina je vodila pravedni i legitimni odbrambeno-oslobodilački rat, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome, u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica.

2. Armija Republike Bosne i Hercegovine kao legitimna oružana sila Republike Bosne i Hercegovine, a njen sastavni dio 5.korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine odlukom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i naredbom Štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine broj: 02/1010-202 od 29. septembra 1992. godine pod brojnim nazivom ratne jedinice T-30005 sa sjedištem u Bihaću.

3. 5. korpus Armije Bosne i Hercegovine je kao najviša vojna formacija na prostoru tadašnjeg Bihaćkog okruga u svojoj zoni odgovornosti organizovao i izvodio odbrambena dejstva suprostavljajući se nekoliko puta jačim snagama agresora, štiteći civilno stanovništvo u potpunom okruženju, poštujući pravila međunarodnog humanitarnog prava, konvencija i običaja ratovanja.

4. Današnje hapšenje ratnog komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine generala Atifa Dudakovića i njegovih saboraca ne predstavlja ništa do pukog nastavka antidržavne politike i pokušaja izjednačavanja agresora i žrtve.

5. Politika izjednačavanja žrtve i agresora nije i nikad neće biti prihvaćena u narodu koji je dao najveću žrtvu u periodu koji je iza nas, te najoštrije osuđujemo način i postupanja kojim se heroji odbrambeno-oslobodilačkog rata žele prikazati kao potpuna suprotnost onome što oni ustvari jesu i od kojih se na ovaj način pokušavaju napraviti zločinci i time u potpunosti izbrisati trag koji su zapisali duboko u temelje Bosne i Hercegovine.

6. Demokratski izabrani vijećnici u Gradskom vijeću Bihać izražavaju svoju punu podršku ratnom komandantu 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine generalu Atifu Dudakoviću i njegovim saborcima koji su danas nepravedno uhapšeni.

7. Demokratski izabrani Vijećnici u Gradskom vijeću Bihaća će odgovorno u skladu sa moralnim kodeksom u svakoj prilici istaći da su danas uhapšeni pripadnici 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine branioci i oslobodioci opkoljenog Bihaćkog okruga.

8. U skladu sa temeljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti sve institucije Grada Bihaća će osigurati danas uhapšenim pripadnicima 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine punu zaštitu i dostojanstvo.

9. Gradsko vijeće Bihać poziva sve građane, nevladine organizacije, udruženja i medije, sve dužnosnike u institucijama grada Bihaća da na navedenim načelima štite temeljne vrijednosti odbrambeno-oslobodilačkog rata i dostignuća 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i njenog ratnog komandanta generala Atifa Dudakovića i ostalih pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Related posts