Fazlić: Bio bih najsretniji da migranata nema u Bihaću (VIDEO)

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić i sekretar Crvenog križa grada Bihaća Selam Midžić upoznali su predstavnike Visokog komesarijata Ujedinjenjenih naroda za izbjeglice s migrantskom krizom u Bihaću i ulaganjem maksimalnih napora da se riješe problemi smještaja i ishrane migranata koji borave u privremenom prihvatnom centru bivšeg Đačkog doma Borići i nedograđenog Doma penzionera. Lokalna zajednica, kako je rečeno, u tome treba pomoć viših instanci vlasti, međunarodnih organizacija pa i UNHCR-a.

Iako povećanje broja migranata u Bihaću gradskim vlastima i volonterima Crvenog križa otežava rješavanje problema, Ana Kristina Eriksson je, između ostalog naglasila, da kako bi se lakše s njima nosili pomoć moraju pružiti svi nivoi vlasti. UNHCR pomaže na više načina u saradnji s državnim institucijama vlasti u postupku traženja azila.

Službenici UNHCR-a podršku rješavanju migrantske krize u BIH, kako je kazala, pružaju prvenstveno s partnerskim organizacijama, pružanjem besplatne pravne pomoći. Upravo zbog toga sastanak je protekao u veoma dobrom raspoloženju, a završen sa uvjerenjem da će UNHCR otvaranjem svoga ureda u Bihaću pružiti konkretnu pomoć u prevladavanju migrantske krize i zbrinjavanju ovih unesrećenih ljudi.

https://www.facebook.com/343474046178918/videos/344264222766567/

usn.ba

Related posts