Domovi kulture, a gdje je nestala publika?

Domovi kulture – a gdje je nestala publika? Retrospektiva perspektive, naziv je javne debate koja će biti održana 26. dana ovog mjeseca u Kulturnom centru u Bihaću, odnosno nekadašnjem Domu kulturu, s početkom u 18 sati. Dešava se u sklopu projekta “Domovi kulture u BiH – izgubljena mjesta zajedništva i emancipacije?”, koji realizira UG Akcija Sarajevo uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH i Fondacije “Heinrich Böll”, a izlagači su profesorice s Univerziteta u Bihaću dr. sc. Elvira Islamović i dr. sc. Šeherzada Džafić i profesor dr. sc. Irfan Hošić, dok će se prisutnima u ime Udruženja Akcija obratiti Nebojša Jovanović, a u debati će sudjelovati i publika.

Istraživanje o temi Domovi kulture u BiH – izgubljena mjesta zajedništva i emancipacije (do)vodi do niza zaključaka, međutim, ključnim se čini problem publike. U razgovorima s bivšim direktorima domova kulture, ali sadašnjim direktorima kulturnih centara može se zaključiti da je publika (bila) jedan od ključnih faktora kako u praćenju, tako i u kreiranju samih sadržaja. Postavlja se pitanje gdje je publika danas? Zašto su sale domova kulture i drugih institucija kulture na Unsko-sanskom kantonu gotovo prazne? Zašto se potencijalna publika treba “moliti” da bi određeni sadržaj koliko-toliko uspio?

Sudionici javne debate akcent će staviti na glavne probleme, moguće uzročnike, ali i pokušati pronaći rješenja.

Prof. dr. Šeherzada Džafić ovom će prilikom izložiti prisjećanje na publiku koja je pratila domove kulture od njihovoga osnivanja, a fokus njena izlaganja bit će na praksama i politikama prema publici, te kako su promjene tih praksi, bilo da se te prakse odnose na sadržaje i programe ili na sami pristup publici, utjecale na pojavu “praznih domova”. U izlaganju će napraviti uvertiru povratkom u prošlost kada se u domovima kultura tražilo “mjesto više”.

Prof. dr. Elvira Islamović u izlaganju polazi od aktualnih problema u kulturi stavljajući akcent na programske sadržaje, ali i publiku koja se odaziva isključivo na političke, religiozne ili sadržaje koji propagiraju nacionalne ideologije. U izlaganju postavlja pitanje da li je izgubljena prosvjetiteljska uloga kulture za publiku, a ujedno pokušava i dati odgovore kako publiku vratiti kulturnom habitusu i, na koncu, istinskim vrijednostima.

Prof. dr. Irfan Hošić na ovoj će javnoj debati pokušati uspostaviti granicu između kreatora i konzumenata ističući njihov kružni tok u kojemu jedni nadjačavaju druge. Kako uspostaviti balans i ko uzima odgovornost za neuspostavljanje?

U obliku dijaloga u debati će sudjelovati i direktori nekadašnjih domova kulture, kao i sadašnji aktivni sudionici u kreiranju kulturnih sadržaja na području Unsko-sanskog kantona, a svi materijali prikupljeni istraživanjem u sklopu ovog projekta bit će dostupni na web platformi domovikulture.ba koja je u fazi izgradnje.

oslobodjenje.ba

Related posts