Detaljne kontrole putnika na vanjskim granicama Šengena od 7. aprila

Od 7. aprila najavljene su sistemske kontrole svih putnika na vanjskim granicama Šengena, zbog čega se očekuju duža zadržavanja na graničnim prijelazima sa Slovenijom i Hrvatskom, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Zbog usvojenih amandmana na Zakonik o šengenskim granicama, Slovenija na svojim graničnim prijelazima uvodi pojačani sistem provjere za sve putnike, uključujući i državljane Evropske unije.

Uredbom (EU) 2017/458 Evropskog parlamenta i Vijeća od 15. marta mijenjaju se trenutno važeći standardi obavljanja kontrola na granicama, a to se posebno odnosi na građane Evropske unije.

Do sada je bilo dovoljno da pripadnici granične policije obave osnovnu kontrolu ovih putnika brzom i jednostavnom provjerom validnosti putnih dokumenata građana EU, međutim, zbog spomenute uredbe, njihovi dokumenti će se morati provjeriti u sljedećim bazama podataka: Šengenskom sistemu informacija (SIS), Interpolovoj bazi podataka ukradenih i izgubljenih putnih dokumenata, te državnoj bazi podataka za ukradene, zloupotrijebljene, izgubljene i oštećene putne dokumente.

Službenici granične policije Slovenije će detaljno provjeravati putne dokumente svih osoba pomoću specijalnih čitača, dokument po dokument, na svakom graničnom prijelazu. Ova uredba o sistemskim provjerama ne predviđa bilo kakve izuzetke. Na graničnim prijelazima gdje se kontrole obavljaju zajedno sa hrvatskim vlastima, primjenjivat će se ista procedura službenika Granične policije Hrvatske.

Zbog navedenih razloga, procedure granične kontrole će trajati znatno duže, a produžit će se i vrijeme čekanja na prijelaz granice sa Hrvatskom na pojedinim graničnim prijelazima, posebno u periodima velikih saobraćajnih gužvi (državni praznici i turistička sezona).

Da bi izbjegli eventualne neugodnosti, svim putnicima se savjetuje da:

• Provjere status svojih dokumenata, posebno ukoliko su u zadnje dvije godine oni bili otuđeni, izgubljeni ili oštećeni. Ovo je potrebno da bi se uvjerili da su podaci o dokumentima tačno uneseni u državnim i ostalim bazama podataka;

• Provjere da li su njihovi putni dokumenti (lične karte, pasoši) važeći;

• Provjere informacije o stanju na graničnim prijelazima prije polaska na putovanje;

• Izaberu granične prijelaze sa manjom frekvencijom saobraćaja ili da kreću na putovanje u dijelovima dana i sedmice kada su gužve uobičajeno manje.

• Izbjegnu putovanje u Hrvatsku tokom vikenda, osim ukoliko je rezervisan takav aranžman koji počinje i završava u danima vikenda; • Budu strpljivi i slijede upute policijskih službenika na graničnim prijelazima i unutar zemlje.

Ove sistematske provjere su uvedene u cilju sprečavanja bilo kakvih prijetnji za unutarnju sigurnost i javni red država članica EU, bez obzira na porijeklo ovih prijetnji, što je i bio razlog da se u provjere uključe i građani EU. Uvođenje sistematskih provjera može se pripisati i fenomenu pojave stranih terorističkih boraca koji su mahom građani EU. Ova uredba čija primjena počinje 7. aprila doprinijet će smanjenju spomenutih rizika pri ulasku ili izlasku sa teritorije Evropske unije.

Iako će policijski službenici Slovenije angažovati sve svoje infrastrukturne i ljudske resurse u cilju maksimalnog smanjenja posljedica primjene spomenute uredbe, bit će nemoguće u potpunosti izbjeći duža zadržavanja putnika na graničnim prijelazima koja će nastati kao rezultat detaljnih provjera putnih dokumenata na vanjskim granicama EU, stoji u saopćenju koje prenosi BIHAMK.

(Izvor:klix.ba)

Related posts