Vijeće ministara BiH iz Sarajeva tvrdi da je broj migranata na području USK smanjen

Na teritoriji Bosne i Hercegovine, od 1. januara do 9. septembra Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 13.146 nezakonitih migranata.

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici primilo je k znanju Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti. Na teritoriji Bosne i Hercegovine, od 1. januara do 9. septembra Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 13.146 nezakonitih migranata.

Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH u istom periodu iskazale su 12.194 osobe, dok ih je 1.102 podnijelo zahtjev za azil.

Najveći broj migranata dolazi iz Pakistana (4.352), Sirije (1.964), Irana (1.843), Afganistana (1.302) i Iraka (1.175). Smanjen je broj migranata na području Unsko-sanskog kantona kao i broj ulazaka migranata u BiH, jer je uspostavljena bolja kontrola granica.

Related posts