Danas je rođendan Armije Republike BiH

Armija Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH) bila je zvanična oružana snaga međunarodno priznate i suverene Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme agresije na RBiH.

Osnovana je 15. aprila 1992. godine, a taj datum se obilježava kao Dan armije RBiH. Armija je formirana od jedinica Teritorijalne odbrane BiH, i organiziranih dobrovoljaca. Vrhovni zapovjednik bio je predsjednik Republike, a nakon Dejtonskog sporazuma, ARBiH je zajedno sa HVO-om formirala Vojsku Federacije BiH, da bi nakon reforme odbrane bila transformisana u “Bosanske rendžere”, jednu od tri pukovije u okviru Oružanih snaga BiH.

Što se tiče strukturnog uređenja armije, bila je sastavljena od korpusa. Korpusi su bili formirani na regionalnom principu:

1. korpus: Sarajevo

2. korpus: Tuzla

3. korpus: Zenica

4. korpus: Mostar

5. korpus: Bihać

6. korpus: Konjic

7. korpus: Travnik

Najčešći simbol ARBiH bio je ljiljan, a grb iste je, ustvari, grb RBiH uz dodatak zlatnih mačeva i vojnih natpisa. Najveće odlikovanje je “Zlatni ljiljan”, koji se dobijao za efikasnost odrađivanja svrhe i cilja ARBiH, a svrha i cilj bili su upravo odbrana međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine, od stranih i domaćih izdajnika.

Related posts