Budući državni ministri odgovarali na pitanja Komisije: NATO, bolji život, saradnja...

Na sjednici komisije će biti razmotrene podobnosti kandidata za ministra, njihovi planovi, te će komisija dati preporuke za potvrđivanje imenovanja ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Članovi Komisije prvo su postavljali pitanje Biseri Turković, Staši Košarcu i Vjekoslavu Bevandi.

Kandidatkinja za ministricu vanjskih poslova BiH Bisera Turković, koja je ujedno kandidatkinja za zamjenicu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, odgovarajući na pitanje Saše Magazinovića da li će se baviti temama visine plate u DKP mreži i poboljašanja diplomata koje šaljemo u predstavništva, kazala je da o platama treba odlučivati po zemljama, kao i da se uzmu u obzir iskustva zemalja iz regije te da se vidi kako su vrednovana pojedina radna mjesta.

“U ovim trenutku imamo niz neusklađenosti po pitanju plata, objekata i ambasada koje se iznajmljuju. Izaći ćemo s prijedlogom kada utvrdimo zašto plaćamo neke visoke iznose, da li možemo uštedjeti itd. Drugo, imamo ljude koji nisu sposobni da rade taj posao, ne znaju jezik ili ne znaju da rade. Krenut ćemo s testiranjem i provjeriti ne samo nove već i postojeće kandidate. Provjerit ćemo i diplome svih da vidimo da li imamo obučene ljude. Obavit će se konsultacije s Predsjedništvom i Paralmentarnom komisijim”, kazala je Turković.

Član komisije Jasmin Emrić zatražio je da detaljnije izdvoji prioritetne ciljeve kojima će se baviti.

Bisera Turković je navela kako će se posvetiti realizovanju usvojene strategije vanjske politike. Poručila je da će napraviti analizu onoga što je do sada učinjeno i šta se može uraditi na unapređenju strategije.

“Lično mislim da ekonomska diplomatija nije dovoljno zastupljena niti radi. Moramo izabrati kadrove i usmjeriti na obavljanje funkcija. Začepljenje rupa s diplomata koje zapošljavamo bilo gdje kada se vrate je uhljebljenje, a ne učinkovitost. Fali nam rada, žara i motor da pokrene sve”, dodala je i istakla da radnici u Diplomatsko-konzularnoj mreži moraju biti servis građanima i imati kulturu ponašanja.

“Potrebno je mnogo više raditi na promociji BiH u svijetu. Postoji veliko interesovanje, imamo veliku dijasporu koja želi pomoći. Nastavljamo aktivnosti u okviru NATO-a, EU, regionalne saradnja i dijaspore”, odgovorila je.

Branislav Borenović pitao je da objasni stavove u vezi euroatlantskih integracija i kakva će biti uloga Ministarstva u tome.

“Mislim da je tu vrlo jasna situacija. Predsjedništvo se opredjelilo za integracije. Zakon o odbrani je definisao da Parlament, Vijeće ministara i Predsjedništvo da se provedu aktivnosti u jačanju tog puta. O članstvu će odlučiti Predsjedništvo. Nema MAP-a, ide se na reformski proces”, rekla je.

Staša Košarac, kandidat za ministra za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, rekao je da ne postoji visok stepen povjerenja među ljudima i da će uložiti mnogo u taj segment.

“Nećemo puštati nešto u proceduru bez konsenzusa. Značajno ćemo raditi na izgradnji saradnje i koordinacije sa svim nivoima i povjerenja. Planiramo EXPO 2020. godine, na kojem ćemo promovirati BiH. Sektor energetike i poljoprovrede, zajedno s entitetskim ministarstvima, dogovorit ćemo kako da radimo. Bitno je zaštiti domaću proizvodnju”, rekao je.

Istakao je da članstvo BiH u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji je značajno i da to želim riješiti u 2020. godini.

Pozvao je Jasmina Emrića da pomogne kao poslanik da daju inicijative i zajedno rade.

Branislav Borenović je pitao i njega za euroatlantske integracije, te s obzirom da je pripadnik stranke koja je donijela zaključke o prenosu nadležnosti s nivoa BiH na nivo RS.

“Program reformi mnogi tumače na različite načine. Ovaj dokument je proizvod usaglašenih političkih stavova koji govori o saradnju i partnerstvu. Mi zagovarano demilitarizaciju BiH, ali to je naš stav. Vjerujem da možemo zaštiti i naše interese. Smatram da je saradnja s NATO-om bitna, ali ne i članstvo sada. Kada je u pitanju prijenos nadležnosti, smatramo da postoje kompetentni ljudi koji mogu preuzeti nadležnost visokog predstavnika. Trebamo prestati s praksom da tražimo pomoć viskog predstavnika već da sami sjednemo i pronađemo dogovor”, odgovorio je.
On je kazao kako svi trebaju težiti ka tome da građani BiH imaju bolji život.
Prioritet je i rješavanje pitanja Trgovske gore, dodao je.

“Tražit ću sastanak s ministrima entiteta u vezi Trgovske gore i od Odjela za vidne resurse potrebne informacije. Sa sigurnošću tvrdim da ćemo svi zajedno raditi”,rekao je.

Kazao je kako je puno zakovanih odnosa bilo u prethodnom periodu, ali vjeruje u zajednički rad.

Kandidat za ministra finansija BiH Vjekoslav Bevanda kazao je kako je prvi korak hitna sjednica fiskalnog vijeća kako bi se donio plan do 2022. godine, kako bi se donio plan budžeta i što prije izašli iz procesa privremenog finansiranja.

“Napravili smo ovom deblokadom uvjete za to i efektivnim grantove. Treba završiti Strategiju upravljanja dugom, Programiranje te poštovati usvojeni mehanizam koordinacije itd. Nadam se da ćemo uspjeti s projektom osiguranja smještaja za institucije BiH, a tu su sve sigurnosne agencije. Do sada smo se riješili dosta skupih zakupa. Uz malo dobre volje i povjerenja moći ćemo riješiti sve. Nadamo se uvođenju budžetskog inspektorata”, rekao je Bevanda.

Član Komisije za pripremu i izbor Vijeća ministara BiH Branislav Borenović je rekao kako je ovo Vijeće ministara koje će imati najmanje potrebe za izgovor i da sve što bude dobro bit će podržano, ali i ako ne bude imat će partnera za konstruktivnu kritiku i prijedlog. Pitao ga je o mogućnosti povećanja stope PDV-a, stav o mogućem izdvajanja RS iz sistema PDV-a, te zna li kolika je šteta nastala blokadom Parlamenta.

Bevanda je rekao kako nije shvatio da je Tegeltija najavio povećanje PDV-a, u proceduri je zakon o PDV-u koji ne tretira povećanje. Istakao je da za svaka promjena zahtjeva dubinsku analizu bez političkog previranja. Nisam nikada da se na osnovu nečije političke volje donese takva odluka.

Za izdvajanje RS- iz sistema PDV-a rekao je da bi to bila neprocjenjiva šteta.

“Učinit ću sve da spriječim blokade jer se previše štetne. Blokade su iracionalne, ali izdvojiti Upravu iz sistema bilo bi previše štetno i nisam za to. Molio sam entitetske uprave koje se tuže da sjednu i riješe to, ali nema racija tu”, rekao je.

Za plaćanje PDV-a po naplaćenoj fakturi kazao je da nije realno jer bi došli u situaciju da svi čekaju u lancu. Kada je u pitanju pomjeranje roka za plaćanje PDV-a na zadnji dan, rekao je da nema smetnji i da će to riješiti u najkraćem roku.

Istakao je da očekuje povećanje budžeta za bh. institucije.

Izvor:klix

Related posts