Bosansku Krupu posjetili članovi vatrogasnih organizacija iz Francuske i Hrvatske

U cilju uspostave suradnje i razmjene iskustava Bosansku Krupu su posjetili članovi vatrogasnih organizacija iz Francuske i Hrvatske.

Domaćin je bilo Dobrovoljno vatrogasno društvo Bosanska Krupa koje je upoznalo goste sa materijalno-tehničkim kapacitetima i ljudskim resursima kojim raspolažu vatrogasci na području Općine. Također su iskazane i potrebe za obukom i edukacijom vatrogasnih snaga ali i određenom vatrogasnom opremom.

Vatrogasce iz Francuske i Hrvatske je primio i načelnik općine Bosanska Krupa Armin Halitović, te tokom konstruktivnih razgovora i razmjene mišljenja upoznao goste sa podrškom Općine vatrogasnim snagama i želji za unaprjeđenje sistema zaštite i spašavanja. Iskazana je volja da se pripremi plan realizacije obuke od strane Francuskih vatrogasaca za pripadnike bosanskokrupskih vatrogasaca.

Related posts