Bihać: Bivše gradske vlasti zbog nepoštivanja ugovora oštetile budžet za 6,6 miliona KM!

U posljednje virjeme u fokusu interesa bihaćke javnosti nalazi se tzv. KFW projekat. Na površinu se isplivale sve nedaće koje je njegovo izvođenje, koje je trajalo skoro 10 godina, pratilo. Negativan odnos javnosti prema ovom projektu koji je od višestrukog značaja za Grad Bihać je i logičan, s obzirom na sve krivične prijave vezane za taj projekat, te činjenicu da su gradske ulice raskopane jako dugo vremena, a sve zbog raskida ugovora sa izvođačem konzorcijem „Aquaterm”, čime je načinjena nesaglediva šteta po budžet grada Bihaća, govori i Revirorski izvještaj za 2016. godinu, a piše Žurnal.info.

U Finansijskom izvještaju Grada Bihaća za 2016. godinu revizori su otkrili kako su gradske vlasti, zbog nepoštivanja ugovora oštetile gradski budžet za 6,6 miliona maraka i doveli u pitanje nastavak projekta vrijednog 26,6 miliona eura finansiranog od strane EU i Njemačke razvojne banke

Početkom jula ove godine u Bihaću je svečano otvoren prečistač otpadnih voda vrijedan 26,6 miliona eura. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić na otvorenju “bihaćkog generacijskog projekta” prešutio je činjenicu da je na projektu gradski budžet oštećen za 6,6 miliona maraka, iako je i sam, nakon stupanja na dužnost, podni nekoliko krivičnih prijava nadležnom Tužilaštvu u vezi s tim.

Štetu od 6,6 miliona maraka sasvim nepotrebnih troškova nisu prešutili revizori Ureda za reviziju institucija FBiH. U Finansijskom izvještaju za 2016. godinu revizori su otkrili kako su gradske vlasti Grada Bihaća, zbog nepoštivanja ugovora, oštetile gradski budžet za 6,6 miliona maraka i doveli u pitanje nastavak projekta vrijednog 26,6 miliona eura finansiranog od strane EU i Njemačke razvojne banke.

U sklopu Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću gradske vlasti sklopile su ugovor vrijedan 11,3 miliona eura sa konzorcijem „Aquaterm – Dalekovod –Rad“. Zbog neizmirenja obaveza iz ugovora od strane Grada Bihaća, nakon odrađenog posla u vrijednosti 7,3 miliona eura, konzorciji je raskinuo ugovor. Nakon raskida ugovora, Grad Bihać dodjeljuje novi ugovor od 4,6 miliona eura firmi Euro-asfalt. Federalni revizori su otkrili, uspoređujući ugovorene vrijednosti za preostali dio ugovora, da je neodgovorno postupanje u izmirenju obaveza dovelo do stvaranja nepotrebnih troškova od 700.000 eura.

Raskid ugovora za posljedicu je imao i dodatne troškove izmjene projektne dokumentacije, pripreme nove tenderske dokumentacije, produženje roka dovršetka radova, dodatni angažman konzultanta i nadzora.

– Pored razlike u cijeni na dovršetak radova od 1.444.690 maraka, spomenuti raskid ugovora je prouzročio i ostale štetne posljedice i to: garancija na kvalitetu radova 2.907.448 maraka, dodatni troškovi nadzora zbog produženja roka izvođenja radova 469.399 maraka i asfaltiranje ulica u zoni izvođenja radova 1.800.000 maraka – upozorili su revizori.

Nepoštivanje odredbi zaključenih ugovora je dovelo do nepotrebnih troškova za Grad Bihać u ukupnom iznosu od 6,6 miliona maraka.

Prema odredbama Sporazuma o realizaciji Projekta, u slučaju prekida projekta, Grad Bihać bi morao vratiti sva sredstva dobivena od strane Njemačke razvojne Banke i EU.

Ambasadorica Njemačke u BiH Christiane Hohmann, na otvaranju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda rekla je da je projekat trajao devet godina što nije u skladu sa standardima EU.

„ U budućim projektima, a značajan broj njih je u pripremi, očekujemo manje političke birokracije i veću predanost naših bh. partnera“ – izjavila je ambasadorica Hohmann.

Direktor Njemačke razvojne banke KfW za jugoistočnu Evropu i Tursku Christoph Tiskens dodao je da projekt nije bio jednostavan.

–Smatram da je pošteno ako kažem da je put do završetka projekta bio dug i težak– rekao je Tiskens.

Da je put do završetka projekta bio dug i težak potvrdili su i revizori u Finansijskom izvještaju za 2016. godinu Grada Bihaća ali i otkrili brojne drug nepravilnosti u poslovanju gradske uprave.

Tako aktivnosti, financijske transakcije i informacije iskazane u financijskim izvješćima i poslovanje Grada Bihaća za 2016. godinu nije u skladu sa zakonom. Osnovu za negativno mišljenje o usklađenosti poslovanja Grada sa zakonima i drugim propisima revizori su konstatovali jer Grad nije poštovao odredbe zaključenog ugovora o realizaciji Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, nije proveden cjelovit popis imovine, obaveza i potraživanja, te nije izvršeno usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, nije primjenjivan Zakon o javnim nabavkama, vršena je nabavka roba i usluga koja nije bila sadržana u tenderskoj dokumentaciji prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Bitno je naglasiti da su revizori, zbog mnogobrojnih nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju Grada Bihaća, imali suzdržano mišljenje o financijskim izvještajima Grada za 2016. godinu.

Related posts