Ako ste učestvovali u lažnim nagradnim igrama, mogli ste biti nasamareni za izbore: Pročitajte kakve su se mahinacije odigravale još u maju i junu

Koalicija za slobodne i poštene izbore ”Pod lupom”, koja provodi građansko, nestranačko posmatranje izbora u BiH, objavila je vanredno saopštenje za medije povodom većeg broja zabilježenih prijava građana i građanki o zloupotrebi ličnih podataka u svrhu glasanja putem pošte.

Naime, oni su zabilježili veći broj prijava građana/ki o zloupotrebi njihovih ličnih podataka u svrhu prijava za glasanje putem pošte na predstojećim Opštim izborima 7. oktobra 2018. godine, bez njihovog znanja.

Predmetna aktivnost je krivično djelo prema krivičnom zakonodavstvu BiH i Koalicija apeluje na nadležne organe da reaguju, provedu opsežnu istragu i sankcionišu počinioce i nalogodavce.

”Pozivamo Centralnu izbornu komisiju BiH (CIK BiH) da javno objavi birački spisak građana/ki registrovanih za glasanje putem pošte u što kraćem roku, uz zaštitu ličnih podataka građana/ki ali uz navođenje imena i prezimena, mjesta glasanja i države za koju su građani/ke prijavljeni za glasanje putem pošte”, naglasio je Dario Jovanović, direktor projekta Koalicija ”Pod lupom”.

Koalicija „Pod lupom“ poziva sve državljane/ke BiH, bez obzira na to da li imaju prebivalište u BiH ili u nekoj drugoj državi, da na internet stranici CIK-a provjere gdje su registrovani za glasanje na linku: https://bit.ly/2rEodRf. Sve moguće zloupotrebe ličnih podataka u svrhu izborne prevare građani/ke BiH mogu prijaviti CIK-u i Koaliciji „Pod lupom“.

Za predstojeće Opće izbore više od 77.000 birača registrovano je za glasanje putem pošte što je najveći broj do sada na izborima u BiH. Iz Koalicije navode da zloupotreba podataka u svrhu glasanja poštom nije jedina nepravilnost koju su evidentirali a koja se odnosi na glasanje putem pošte.

“Još u maju i junu mjesecu evidentiran je veći broj slučajeva lažnih profila i lažnih nagradnih igara vodećih trgovačkih lanaca u BiH a gdje je uslov za učešće u nagradnoj igri bio da građani/ke pošalju slike lične karte sa obje strane. Sumnja se da su upravo ovi profili bili korišteni za navedene zloupotrebe.”saopštili su iz “Koalicije Pod lupom”

Također, zabilježeni su slučajevi pritisaka stranačkih aktivista/ca u Republici Srbiji na državljane BiH da se prijave za glasanje putem pošte, pritisci na studente iz BiH u Novom Sadu kojima se nudio novac u zamjenu za lične podatke i prijave za glasanje putem pošte u njihovo ime, te masovne stranačke kampanje za glasanje putem pošte u drugim državama.

Pored navedenog, CIK je odbio više od 9.000 prijava za glasanje putem pošte po raznim osnovama. Pojedinim građanima/kama su ranije isporučeni i pogrešni glasački listići za pojedine nivoe vlasti za glasanje putem pošte.

”Sve navedeno upućuje na svjesne manipulacije izbornim procesom u cilju utjecaja na izborni rezultat. Jedini koji imaju interes za takvo nešto jesu politički subjekti koji su registrovani za učešće na izborima te među njima treba tražiti nalogodavce i izvršioce ovih krivičnih djela”, rekao je Vehid Šehić, predsjednik Strateškog odbora Koalicije ”Pod lupom”.

I Centralna izborna komisija obratila se javnosti u vezi sa mahinacijama sa registracijom birača van BiH, sa preciznim informacijama.

Naime zbog opravdanih sumnji u falsifikovanje potpisa i zloupotrebu ličnih podataka te je 13. avgusta ove godine donijela odluku kojom je odbijen upis u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za 9.136 birača jer nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi (nedostaje dokaz o identitetu, nedostaje dokaz o državljanstvu, nedostaje dokaz o prebivalištu, nečitka prijava i drugo) ili veći broj prijava (7 i više) sadrži identičnu adresu u inostranstvu.

Ponovo su pozvali birače da provjere status svoje registraciji na web stranici Centralne izborne komisije BiH pod linkom “Da li ste registrirani”, u opštinskom Centru za birački spisak ili da nazovu CIK BiH na broj 033/251-331 ili 033/251-332.

Kompletnu informaciju o mogućem počinjenju krivičnog djela u postupku registracije birača izvan BiH sa pratećom dokumentacijom, Centralna izborna komisija BiH će dostaviti nadležnom tužilaštvu.

“Do sada su nas o mogućem počinjenju krivičnog dijela osim birača informisale i pojedine policijske uprave i pojedine opštinske/gradske izborne komisije (oko 150 slučajeva). Većina tih informacije se odnosi na opštine Veliku Kladušu, Modriču i Orašje” naveli su u CIK-u BiH.

Obaveza Centralne izborne komisije BiH jeste da omogući biračko pravo svim biračima. Tako će svi oni koje je neko bez njihovog znanja i volje registrovao da glasaju putem pošte moći glasati u općini prebivališta u BiH na biračkom mjestu namjenjenom za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima. S druge strane obaveza je Centralne izborne komisije BiH i da spriječi zloupotrebu glasačkog paketa koji je otpremljen putem pošte. Mehanizam zaštite koji je primjenila Centralna izborna komisija BiH jeste slanje glasačkih paketa putem preporučene pošte tako da se može preuzeti samo lično, a drugi rezervni mehanizam jeste da ukoliko ipak stigne glasački paket izvan BiH na ime birača koji je prijavio zloupotebu, neće biti brojan.

buka.com

Related posts