Akcija MUP-a USK na području Velike Kladuše: Pretres objekata koje su nelegalno koristili migranti

Policijski službenici Policijske stanice Velika Kladuša, postupajući po operativnoj akciji „Migrant“ , donešene od strane Operativnog štaba Uprave policije MUP USK-a, provela je akciju pojačane kontrole migranata na području općine Velika Kladuša.

Dana 29.08.2018.godine, izvršen je obilazak sedam devastiranih i napuštenih objekata koje su nelegalno koristili migranti i u kojima je zatečeno četrdeset i osam migranata. Izvršenom kontrolom utvrđeno je da 18 migranata kod sebe posjeduju Potvrde o iskazanoj namjeri za podnošenje azila u BiH, 1 migrant je posjedovao karton podnositelja azila, dok 29 migranata nisu imali nikakve dokumente.

Svi migranti su evidentirani, te je Službi za poslove sa strancima- Terenski ured Bihać dostavljena potrebna dokumentacija, dok je nadležnoj Općinskoj službi Velika Kladuša, dostavljena informacija o napuštenim i devastiranim objektima koje nelegalno koriste migranti.

Uprava policije MUP USK-a, će i u narednom periodu provoditi ciljane i planske aktivnosti u okviru operativne akcije „ Migrant“ s ciljem održavanja povoljne sigurnosne situacije na području USK-a, a posebno grada Bihaća i općine Velika Kladuša u kojima je skoncentrisan najveći broj migranata.

Related posts