Za aerodrom u Bihaću 5 miliona KM

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o usvajanju programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera “Kapitalni transferi javnim preduzećima – Unapređenje avio prometa FBiH – JP Aerodrom Bihać” utvrđenog Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u iznosu od 5.000.000 KM. Novac će biti utrošen za eksproprijaciju zemljišta. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je za kontrolu utroška novca, te da s JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava i izvještavanje o utrošenim sredstvima. JP Aerodrom Bihać je dužan o utrošku…

Read More