Šesnaestogodišnjak iz Sirije pohađa cazinsku medresu i želi sa porodicom ostati u BiH

Većina djece iz migrantskih porodica pohađa kratko nastavnu u školama USK, međutim ima i onih koji žele ovdje nastaviti školovanje i živjeti u BiH. Unsko-sanski kanton među prvima je u FBIH otvorio vrata svojih škola za djecu migranata. Procjenjuje se da je njih oko 1600 do sada prošlo kroz odgojno-obrazovni sistem u USK.  Zanimljivo je da iako se većina djece s roditeljima kratko zadrže u BIH, te nastave put ka zemljama EU ostaju u kontaktu sa svojim nastavnicima koji su im pravovremeno pružili psihološku i emotivnu podršku. Pozitivan primjer inkluzije…

Read More