U toku rušenje stare i izgradnja nove džamije u džematu Prekounje

– Pri kraju su radovi na rušenju stare prekounjske džamije, a na njenom mjestu biće izgrađena nova, koja će, kako smatra većina vjernika, odgovarati zahtjevima novog vremena. Najveći džemat u Medžlisu Islamske zajednice Bihać, u čijem su sastavu dvije mjesne zajednice Gornje i Donje Prekounje, dobit će novi vjerski objekt. Inicijativa je stara preko 30 godina, a s konkretnom realizacijom se krenulo prije četiri godine. Nakon što su dobivene potrebne dozvole napokon je počelo rušenje stare džamije, u kojoj su uvjeti za obavljanje vjerskog života bili vrlo skromni. Sredstva za…

Read More

KO SDA uputila čestitku u povodu 31. godišnjice osnivanja SDA

“SDA je osnovana 26. maja 1990. godine na osnivačkoj skupštini održanoj u Sarajevu. Bila je to prva registrovana politička stranka nakon 45 godina jednopartijskog sistema u Jugoslaviji. Programskom deklaracijom SDA je sebe definisala kao “Politički savez građana Jugoslavije koji pripadaju muslimanskom kulturno-povijesnom krugu, kao i drugih građana Jugoslavije koji prihvataju program i ciljeve Stranke”. Istaknut je “poseban interes za očuvanje Bosne i Hercegovine kao zajedničke države Muslimana, Srba i Hrvata. U ovom smislu, SDA će se energično oduprijeti pokušajima destabilizacije BiH, njene podjele i svojatanja, bez obzira sa koje strane…

Read More