Vlada USK za elementarne potrebe škola obezbijedila 2,5 miliona maraka

Planiranjem Budžeta za tekuću 2018. godinu, Vlada USK izdvojila je sredstva za rekonstrukciju, izgradnju i završetak školskih objekata. Visina izdvojenih sredstava je oko 2 miliona i 481 hiljada maraka. Većina škola je obuhvaćena ovim sredstvima zavisno od potrebe, a ona se, kako smo saznali u Ministarstvu obrazovanja nalaze na kodovima škola, i već se mogu koristiti za planiranu namjenu.

Škole koje već duže vrijeme čekaju na rekonstrukciju određenih prostorija, stolarije ili zamjene krovova, po svemu sudeći došle su na red. Zub vremena učinio je svoje, tako da većina škola na području USK-a, treba određenu sanaciju. Neke i gradnju iz temelja. Osim toga, nekoliko škola nije imalo za svoje nastavne potrebe školsku salu.

Vlada je prebacila sredstva koja će biti uložena u sanaciju, nastavak započetih radova, te izgradnju novih objekata koji su potrebni u sistemu obrazovanja. Osnovne škole zbirno imaju veći broj objekata, a samim tim zahtijevaju ili očekuju više vrijedna ulaganja.

U tom pogledu Vlada je neupitno opredijeljena da izvrši obaveze koje je planirala, ali i da predmetne javne ustanove odrade svoj dio obaveza.

S tim u vezi, sa radovima mogu započeti ako su završili svu neophodnu proceduru, kazala je Albijana Trnavci, sekretar Ministarstva obrazovanja u Vladi USK-a.

Osim dotrajalih objekata, izgradnje školskih sala, sredstva su izdvojena i za sanaciju objekata koja su stradala vremenskim neprilikama. Zadovoljstvo je posebno primjetno kod predstavnika škola koji nisu imali školske sale, već su tjelesni odgoj imali na otvorenom prostoru ili u učionici.

rtvusk.ba

Related posts