Održana javna tribina Udruženja distrofičara u Bužimu

Udruženje distrofičara Bužim ovih dana je organizovalo javnu tribinu na temu “Protetike i javnih nabavki ortopedskih pomagala i lijekova na prostoru USK-a”. Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta “Praćenje i monitorning javnih nabavki ortopedskih pomagala kod ZZO USK-a”, kojeg su partnerski realizovali sa udruženjem “Amputiraca” Bužim i udruženjem “Ruka – ruci” Bihać. Na javnoj tribini učešće su uzeli članovi Udruženja distrofičara Bužim, predstavnici partnerskih organizacija i stručni saradnici. Cilj javne tribine je bio da se kroz konstruktivnu raspravu utvrde problemi sa kojim se danas korisnici ortopedskih pomagala susreću i da se dođe do adekvatnih prijedloga rješenja.…

Read More