Bužim: Humanitarna akcija za kupovinu prilagođenog vozila za prevoz osoba s invaliditetom

Udruženje distrofičara Bužim je općinska organizacija osoba sa invaliditetom u koju se okupljalju lica oboljela od distrofije mišića i ostalih neuromuskulatornih oboljenja sa područlja općine Bužim. Udruženje su osnovala lica sa invaliditetom 2005. godine sa ciljem da vlastitim djelovanjem zagovaramo i stvaramo kvalitetnije uslove života za naše članove. Udruženje trenutno ima 46. članova, a procjena je da ovih lica u našoj općini ima daleko više. Udruženje ima svoju Šahovsku sekciju u okviru koje je izraslo nekoliko veoma kvalitetnih igrača. Kroz stalne programske aktivnosti, udruženje pruža pravnu i stručnu pomoć članstvu, zagovara…

Read More

Održana javna tribina Udruženja distrofičara u Bužimu

Udruženje distrofičara Bužim ovih dana je organizovalo javnu tribinu na temu “Protetike i javnih nabavki ortopedskih pomagala i lijekova na prostoru USK-a”. Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta “Praćenje i monitorning javnih nabavki ortopedskih pomagala kod ZZO USK-a”, kojeg su partnerski realizovali sa udruženjem “Amputiraca” Bužim i udruženjem “Ruka – ruci” Bihać. Na javnoj tribini učešće su uzeli članovi Udruženja distrofičara Bužim, predstavnici partnerskih organizacija i stručni saradnici. Cilj javne tribine je bio da se kroz konstruktivnu raspravu utvrde problemi sa kojim se danas korisnici ortopedskih pomagala susreću i da se dođe do adekvatnih prijedloga rješenja.…

Read More