Bužim: Humanitarna akcija za kupovinu prilagođenog vozila za prevoz osoba s invaliditetom

Udruženje distrofičara Bužim je općinska organizacija osoba sa invaliditetom u koju se okupljalju lica oboljela od distrofije mišića i ostalih neuromuskulatornih oboljenja sa područlja općine Bužim. Udruženje su osnovala lica sa invaliditetom 2005. godine sa ciljem da vlastitim djelovanjem zagovaramo i stvaramo kvalitetnije uslove života za naše članove.

Udruženje trenutno ima 46. članova, a procjena je da ovih lica u našoj općini ima daleko više. Udruženje ima svoju Šahovsku sekciju u okviru koje je izraslo nekoliko veoma kvalitetnih igrača. Kroz stalne programske aktivnosti, udruženje pruža pravnu i stručnu pomoć članstvu, zagovara za veća prava na lokalnoj razini, ukazujemo na probleme članova, obilježavamo sve datume bitne za osobe sa invaliditetom, organizujemo razne izlete i druženja članova, razvijamo invalidski sport kroz šah dr..Po broju realizovanih aktivnosti i stepenu direktne podrške članstvu, naše udruženje predstavlja jednu od najaktivnijih organizacija osoba sa invaliditetom na prostoru USK-a i šire.Iza nas je nastup na preko 50. šahovski turnira širom regiona, omogućili smo svojim članovima da gledaju utakmice reprezentacije BiH u Zenici, organizovali brojna putovanja i izlete. Za realizaciju svih ovih aktivnosti redovno smo se patili sa neprilagođenim prevozom.Udruženje ovim apelom pokreće humanitarnu akciju kroz koju želimo kupiti prilagođeno kombi vozilo za prevoz osoba u invalidskim kolicima. Vrijednost ovakvog novog vozila iznosi oko 40.000 KM i humanitarna akcija je jedini način da obezbijedimo ovaj novac. Ukoliko ne uspijemo sakupiti potreban iznos za nov kombi, udruženje će pronaći i kupiti polovno vozilo za manji iznos.Pristupačan prevoz je najveći problem našeg udruženja od osnivanja do danas, te realizacijom ove aktivnosti ćemo značajno olakšati i unaprijediti naš rad.Kupovinom novog kombi vozila dugročno ćemo riješiti prevoz osoba sa najtežim invaliditetom u općini Bužim.

Ovom prilikom molimo sve naše prijatelje, privrednike, institucije, našu dijasporu da u skladu sa svojim mogućnostima financijski pomognu ovu humanitarnu akciju, na čemu se unaprijed najiskrenije zahvaljujemo.

Humanitarnu akciju možete podržati uplatom na račun:Banka: Raiffeisen BankaRačun za uplatu u BIH: 1610000231910036Račun za uplatu iz inostranstva:BA39 1610 0002 3191 0036SWIFT CODE: RZBABA2SUplata na ime: UDRUZENJE DISTROFICARA BUZIM, MRAZOVAC 91., 77245 BUZIMNaznaka: Prilog za kupovinu kombija.

Kontakt osoba: Samir Đulić, tel: 061/369-203,

E – mail: udbuzim@gmail.com.

DISTROFIČARI BUŽIM VAS TREBAJU!

Udruženje ditrofičara općine Bužim

Related posts