Parlament FBiH danas o Budžetu za 2021. godinu

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati 17. redovnu sjednicu na kojoj će poslanici po hitnom postupku razmatrati Prijedlog Budžeta za 2021. godinu. Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu i procjenu plana za 2022. i 2023. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu,Prijedlog Zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), te Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni…

Read More

Predstavnički dom danas o radu FMUP-a i strategiji upravljanja dugom

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas nastavlja online 16. redovnu sjednicu, koja je prekinuta 2. decembra. Poslanicima je ostalo da razmatraju Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za prvih šest mjeseci 2020. godine, Informaciju o stanju kriminaliteta – sigurnosti na području Federacije za period januar-juni 2020. godine, kao i Informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u vezi realizacije Zaključka Predstavničkog doma od 26. juna 2020. Trebalo bi da bude razmatrana i Informacija o stupnju realiziranja zaduženja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike po Zaključcima Predstavničkog doma od 4. decembra 2019.…

Read More