Prihvaćen grant od 11,78 miliona eura za dionicu Tarčin - Ivan

Federacija Bosne i Hercegovine prihvatila je grant namijenjen za finansiranje Projekta Koridor Vc “Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina cestovna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica I Tarčin – Ivan”. Grant je na današnjoj sjednjici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prihvaćen prema Sporazumu o grantu zaključenom u Sarajevu 29. jula ove godine između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) u iznosu do 11.780.000 eura. Sredstva granta će biti korištena za realiziranje projekta izgradnje približno 4,9 kilometara duge nove dionice autoceste, uključujući dva mosta i odmorište u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine. Za…

Read More