Prihvaćen grant od 11,78 miliona eura za dionicu Tarčin - Ivan

Federacija Bosne i Hercegovine prihvatila je grant namijenjen za finansiranje Projekta Koridor Vc “Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina cestovna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica I Tarčin – Ivan”.

Grant je na današnjoj sjednjici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prihvaćen prema Sporazumu o grantu zaključenom u Sarajevu 29. jula ove godine između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) u iznosu do 11.780.000 eura.

Sredstva granta će biti korištena za realiziranje projekta izgradnje približno 4,9 kilometara duge nove dionice autoceste, uključujući dva mosta i odmorište u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.

Data je saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između korisnika i Federacije i Sporazuma o pod-grantu između Federacije i JP Autocesta FBiH za ova sredstva.

Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i Sporazuma o podgrantu, ovlaštena je federalna ministrica finansija Jelka Milićević, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

Izvor: Vijesti.ba / FENA

Related posts