Rano moja hej: Na bihaćkom Univerzitetu više uposlenika nego studenata

Jučer je održana sjednica Senata bihaćkog Univerziteta na kojoj je odobreno raspisivanje konkursa za angažman i izbor u zvanja nastavnika i saradnika na Univerzitetu za novu akademsku godinu. Između ostalog na jučerašnjoj sjednici je također dlučeno da se krene u proceduru objave upisa na drugi ciklus studija. Članovi Senata su se također pozitivno izjasnili o inicijativi za izgradnju objekta Univerziteta na području bihaćkog naselja Repušine. A otvoren je i konkurs za upis studenata u prvi ciklus studija kako bi zainteresirani studenti na vrijeme mogli da isplaniraju i odaberu koji od bihaćkih fakulteta da odaberu, javlja RTV USK

I dok tako Univerzitet gomila uposlenike i gradi objekte, mladi polako odlaze iz Bihaća i Unsko-sanskog kantona, pa se postavlja pitanje da li je ‘gospoda’ koja sjedi u Senatu i rukovodi Univerzitetom uopće svijesna šta čini – da gomila kadrove u vrijeme kada je sve manji broj studenata i uopće interesa za studiranje na ovoj visokoškolskoj ustanovi? Ili je svijesna ali su političko-intersni motivi i lobiji snažniji od njihovih ‘moralnih’ i ‘akademskih’ načela kojima godinama uče studente i popuju im o tobožnjoj kulturi, etici, zakonima, pravičnosti i ostalim postulatima jednog demokratskog društva, a da se onda tih isti načela oni sami ne drže!

U vrijeme kada Unsko-sanski kanton ili Krajina kako je više volimo zvati svi zajedno, prolazi duboku krizu možda jednu od presudnih koja prijeti da demografski opustoši ovaj kraj, gospoda sa bihaćkih fakulteta ne samo da ne razmišljaju kako da smanje broj uposlenih i visoke plate koje su sebi dali, već još kao da prkose građanima i upošljavaju podobne kadrove i rodbinu, a k tome još i grade kao da su u Njemačkoj.

Dragi naši profesori, izvadite iz svojih džepova pa zaposlite nove kadrove i vi ih lično plaćajte umjesto što sve tovarite na narodnu blagajnu. Sram neka vas bude, kakvi ste vi ‘intelektualci’ i ‘akademici’ ako vas tako uopće javnost i može nazvati. Pošaljite svoje prijatelje, rođake i djecu na rad u inostranstvo umjesto što ih tovarite na leđa ionako siromašnog građanstva i kantona.

cazin.net

Related posts