Zvizdić: BiH završila skoro sve na revitalizaciji Unske pruge

Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, nakon današnje sjednice kazao je da su usvojeni zakoni o osiguranju depozita u bankama u BiH i o deminiranju, te izmjene i dopune Zakona o sportu.

Na sjednici je razmatran Dokument okvirnog budžeta sa programom javnih investicija za period 2018.-2020. godina.

“Usvojen je Zakon o osiguranju depozita u bankama u BiH, čime je zaokružen paket od pet zakona koji su biti za bankarski sistem BiH i koji su dio prethodnih mjera unutar aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Taj zakon unapređuje dosadašnje procedure u ovoj oblasti i djelovanju agencije, imajući u vidu obavezno članstvo za sve banke, skraćivanje roka za isplatu deponenata na 20 dana i činjenici da se sada proširuje mandat agencije u jednoj izuzetno važnoj oblasti, a to je proces restruktuiranja banaka, koji daje punu sigurnost ne samo bankama, nego i deponentima i komintentima unutar banka“, kazao je Zvizdić i nastavio:

“Drugi koji je usvojen je Zakon o deminiranju u BiH, koji je unio dodatne komponente protivminskog djelovanja. Po prvi put se definira u čijoj nadležnosti je obuka deminera, pasa i vodiča pasa. Utvrđuju se zaštitna prava iz radnih odnosa za deminera i predviđa se da poslove deminiranja u toku radnog vremena može vršiti najviše pet sati. Predloženo je i priznavanje povećanja penzijskog staža sa uvećanjem od 16 mjeseci za svaku godinu staža osiguranja. Kao treći usvojeni zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH u kojem se sada definiraju arbitražna sportska tijela unutar sportskih saveza, uspostavlja evidencija unutar Ministarstva civilnih poslova za pravna lica u oblasti sporta, definira se status Specijalne olimpijade u BiH i na kraju dopunjavaju se kaznene odredbe postojećeg zakona na način da se kažnjava pravno lice u sportu ukoliko organizira sportsko takmičenje ili sportsku priredbu u BiH ako ista nije usklađena sa preporukama Evropske konvencije o suzbijanju nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim priredbama.“

Zvizdić je dodao da je značajno naglasiti da Vijeće ministara radi na revitalizaciji Unske pruge, što je jedan od važnih projekata BiH i Hrvatske.

“Govorimo o prekograničnoj saradnji i povlačenju evropskih fondova i činjenici da taj projekt napreduje jednom solidnom dinamikom. BiH je završila skoro sve svoje obaveze u smislu revitalizacije pruge, Hrvatska ima dio revitalizacije pruge prema Kninu“, istakao je Zvizdić.

Naglasio je i da je na današnjoj sjednici usvojen Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, što je po njemu dobra poruka za jačanje turizma obje zemlje, a posebno pred Samit o turizmu u Sarajevu od 23. do 25. novembra.

Usvojena je Inicijativa za vođenje pregovora i zaključivanje ugovora o zajmu za restruktuiranje Željeznica RS između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Prema riječima Zvizdića, odgovaranje na Upitnik EU ide predviđenom dinamikom, pripremljeni su odgovori na 28 poglavlja i ulaze u fazu prevođenja.

Related posts