Zdravstvo Krajine na jednom mjestu: Održan sastanak ministra Kapića sa direktorima zdravstvenih ustanova USK

Ministar zdravstva USK-a Hazim Kapić danas je u Bihaću održao sastanak sa direktorima svih zdravstvenih ustanova sa područja Kantona, kako bi se sagledalo trenutno stanje, vidjelo šta je urađeno od prošlog sastanka u junu, kada su usvojeni i određeni zaključci, te šta se još može uraditi do kraja godine. Najviše pažnje izazvala je primjena novog kolektivnog ugovora, koja je za sada ispoštovana u samo jednoj ustanovi u potpunosti, dok većina njih još nije počela sa primjenom, što zbog nepostojanja upravljačkih struktura, što zbog teške finansijske situacije.

Ministar Kapić podsjetio je na sastanku da se sa primjenom novog kolektivnog ugovora trebalo početi još 1. maja, međutim kako većina zdravstvenih ustanova to nije mogla finansijski ispoštovati, 30. juna potpisan je aneks kojim je određeno da se predviđena satnica od 2,35 maraka, kreće u rasponu od 2,14 do 2,35. Iz današnjih izlaganja, moglo se čuti, da je još uvijek kod većine aktuelna minimalna satnica od 2,14 maraka, pa čak i niža.

Mujo Kekić, direktor Doma zdravlja Bos. Krupa, kazao je da i kada se usvoje novi pravilnici, zbog dugovanja od oko 200.000 maraka, ova ustanova neće biti u mogućnosti ispoštovati novi kolektivni ugovor. Slična situacija je i u ostalim domovima zdravlja, izuzev onoga u Velikoj Kladuši. Tu se poštuju koeficijenti predviđeni novim kolektivnim ugovorom, a satnica je 2,30 maraka, uz sporazum sa sindikatom da se u skladu sa mogućnostima povećava.

Da nije nemoguće ispoštovati novi kolektivni ugovor, potvrdio je Kantonalni zavod za javno zdravstvo, koji je u potpunosti ispoštovao odredbe novog kolektivnog ugovora.

Ovakvim primjerima trebale bi se voditi i ostale zdravstvene ustanove u Kantonu, mišljenja je ministar Hazim Kapić. Po njegovim riječima, neophodno je preraspodijeliti unutrašnje rezerve i pokušati se odgovornije ponašati u poslovanju.

Related posts