Zaustavljena tradicija: Vodenički točak kod S.Mosta stao nakon 300 godina

Jedna od rijetkih preostalih vodenica u Starom Majdanu, varošici udaljenoj desetak kilometara od Sanskog Mosta, stavljena je nedavno van upotrebe nakon što je grupa mještana zatrpala rukavac kojim je voda tekla do nje i pokretala vodenički točak.

Vodenica pripada Sedžidi Sarhatlić, koja kaže kako se na ovom mjestu preko 300 godina melje žito. Ona dodaje da su mještani koji žive uzvodno odlučili da naprave branu na obližnjoj rijeci Gračanici i tako zatvore rukavac ili jaz kojim je voda ranije tekla.

Prema njenim riječima, ostali mještani su napisali peticiju i uputili je lokalnim vlastima kako bi se riješio ovaj problem i vodenica ponovo stavila u funkciju.

“Iako mlin već generacijama pripada našoj porodici, uvijek je bio dostupan svim mještanima, pa i komšijama iz susjednih sela. Tokom proteklog rata mljelo se žito u ovoj vodenici i zahvaljujući tome nije zavladala glad”, kaže Sarhatlićeva.

Dodaje da su o svemu upoznali nadležne lokalne institucije te da su inspekcije izlazile na teren, ali da do danas ništa nije riješeno. Prema riječima Osmana Sarhatlića, jednog od starijih mještana, kroz Stari Majdan protiču tri rječice – Gračanica, Željeznica i Majdanuša i na njima je u prošlosti postojalo desetine vodenica.

“Ovaj kraj je nekada bio poznat po mlinovima koji su mljeli žito, ali i po zanatskim i drugim radionicama u kojima se koristila vodena snaga. U Starom Majdanu je u prošlosti bilo mnogo kovačnica, a velike batove pokretala je vodena snaga. Nažalost, danas su preostala dva ili tri mlina, a od njih je ovaj bio najduže u funkciji. Bilo bi dobro da se problem riješi i da voda ponovo pokrene mlinski točak, jer bi se time očuvao i dio tradicije našeg malog mjesta”, kazao je Sarhatlić.

Kako saznajemo, mještani koji žive uzvodno od pomenute vodenice odlučili su da zatrpaju rukavac i tako povećaju protočnost rijeke kako bi spriječili izlijevanje i plavljenje okolnog zemljišta. Prema njihovim riječima, na tom mjestu se nalazilo usko grlo, zbog čega Gračanica za vrijeme obilnih kišnih padavina i povećanja vodostaja napušta korito i izlijeva se u okolna dvorišta. Ipak, prema mišljenju potpisnika peticije, taj problem se može riješiti i na druge načine kako bi se omogućilo da voda ponovo pokrene mlinski točak stare vodenice.

nezavisne.com

Related posts