Zaštita ličnih podataka građana: Direktor IDDEEA-a ne zna da njegova agencija bankama prodaje podatke za tri marke

UniCredit banka je objavila zanimljivu ponudu svojim klijentima. Oni koji ne žele stajati u redu pred šalterom za izdavanje izvoda iz evidencije o prebivalištu i boravku BiH, koji je poznat pod nazivom CIPS-ova prijavnica, u slučaju da im taj dokument treba u poslovanju s bankom, mogu ga pribaviti preko same banke.

Dovoljno je da potišu odgovarajuću saglasnost i da uplate 3,5 KM i banka će umjesto njih pribaviti ovaj dokument.

Ovdje su zanimljive dvije stvari. Prva je otkud jednoj banci, kao komercijalnoj firmi, pristup državnoj bazi podataka koja sadrži lične podatke o svakom državljanu BiH, kao što su matični broj, adresa stanovanja i slično. Drugo pitanje je po kom osnovu banka naplaćuje izdavanje ovakvog dokumenta, koji se na svakom šalteru gdje se izdaju prijavnice može dobiti besplatno.

– Agencija za identifikacijske isprave/dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEABiH op.a.) izdala je Rješenje o odobravanju i omogućavanju stalnog pristupa podacima pravnom licu putem web servisa, kojim se UniCredit Bank d.d. odobrava stalni pristup određenom setu podataka – kazala nam je Aida Bušatlija, službenica iz Ureda za marketing i komunikacije Unicredit banke.

Međutim, odgovor u vezi sa pristupom ličnim podacima građana, koji je omogućen komercijalnoj banci, a kojeg smo dobili od direktora IDDEEA-e Arifa Nanića nas je, najblaže rečeno, šokirao.

– Ja nemam informacije u vezi sa tim slučajem. O tome bi trebali kontaktirati MUP-ove, koji vode tu evidenciju. Oni koriste našu bazu podataka, ali su nadležni za prebivalište. Sama banka nije kontaktirala IDDEEA-u, to nama nije poznat slučaj, niti bi tako nešto mogli dozvoliti da nam se banka i obratila – kazao nam je Arif Nanić, direktor IDDEEA-e.

Da cijela stvar bude još čudnija, Nanić nam ništa nije znao reći ni o naplaćivanju naknade za izdavanje prijavnice putem banke. On je ostao pri svojoj tvrdnji da UniCredit banka podatke dobija od MUP-ova i uputio nas je da provjerimo da li MUP-ovi imaju neki komercijalni ugovor sa bankom.

Međutim, na njegovu žalost, lične podatke građana bankama prodaje upravo IDDEEA-a.

– Cijena pojedinačnog izvoda iz centralne evidencije prebivališta i boravišta BiH definirala je Agencija i iznosi tri KM. Budući da je UniCredit Bank d.d. porezni obveznik, na taj iznos obračunava se PDV, tako da ukupna cijena pojedinačnog izvoda iznosi 3,51 KM. Cijena koju Banka naplaćuje od klijenta iznosi 3,50 KM. Dakle, usluga izdavanje izvoda iz centralne evidencije prebivališta i boravišta BiH predstavlja benefit za klijenta od kojeg Banka nema financijsku korist. Također naglašavamo kako je ova usluga opcionalna i moguća isključivo uz pisanu suglasnost klijenta te da Banka prikupljene podatke koristi samo za interne potrebe – pojasnila je Bušatlija.

Ovdje je svakako najspornija zaštita ličnih podataka građana. Pitanje je ko će nadgledati službenike banke kakvim ličnim podacima pistupaju i šta sa njima rade nakon što ih preuzmu.

– Ne znamo za tu situaciju da banke pristupaju na taj način ličnim podacima građana. Ako je to sve tako, to je protivzakonito. To je suprotno osnovnim principima zaštite ličnih podataka, da se ti podaci obrađuju samo za svrhu za koju su prikupljeni. Kako se radi o centralnom registru, banke nemaju nadležnost da pristupaju tom registru. Nadležni organ su MUP-ovi. Međutim, smatram da je najbolje da o tome pitate IDDEEA-u. Ja sada mogu da kontaktiram kolege u agenciji (Agencija za zaštitu ličnih podataka op.a.) i da provedemo istragu po službenoj dužnosti, kako bi se u potpunosti utvrdile sve činjenice i kako bismo to spriječili, jer smatram da je to protivzakonito – pojasnio je za Faktor direktor Agencije za zaštitu podataka BiH Petar Kovačević.

Vrijedi spomenuti i da UniCredit banka nije jedina koja ima pristup spomenutoj bazi podataka. Već nekoliko mjeseci na internet stranici Sberbanke stoji reklama kojom ova banka svojim klijentima nudi istu uslugu. – piše faktor.ba

Related posts