Zasjedao Senat Univerziteta u Bihaću

Dvanaesta redovna sjednica Senata obilovala je obimnim dnevnim redom.Preovladavali su materijali koji se odnose na izbore u zvanja nastavnika i saradnika na više fakulteta Bihaćkog univerziteta. Univerzitet će uskoro biti bogat za više doktora nauka, čije će odbrane i promocije uskoro uslijediti. Završne su i pripreme na prerastanju Visoke zdravstvene škole u Zdravstveni fakultet. Ove godine Univerzitet će obilježiti 20 godina svoga postojanja, a sve one koji se pripremaju da upišu neki od ovdašnjih javnih fakulteta također stižu dobre vijesti sa današnje sjednice Senata.

Članovi Senata danas su usvojili Elaborat o prerastanju Visoke zdravstvene škole u Fakultet zdravstvenih studija i sada je na Vladi, a potom i Skupštini da se očituju o tome. Ako ne bude dodatnih zahtjeva i kočnica, Fakutet će već od naredne akademske godine primiti studente.

Za one koji su počeli sa pripremama za upis na jedan od ovdašnjih fakulteta dobra je vijest da je Senat podržao inicijativu Unije studenata pod nazivom „I kopija vrijedi“.
Više od 30 materijala našlo se na današnjoj sjednici Senata. Ekonomski i Pravni fakulteti okončali su procedure te će uskoro uslijediti odbrane doktorskih disertacija u slučaju dva kandidata.Oni bi se trebali pridružiti ostalima na promociji 10 doktora nauka, zakazanoj početkom ljeta. Upravo u ovo vrijeme Univerzitet će obilježiti 20 godina svoga postojanja pa je i promocija dio mnogobrojnih aktivnosti koje će biti organizirani tim povodom. Danas je imenovan tim za obilježavanje godišnjice.

U proteklih 20 godina Univerzitet je materijalno i kadrovski ojačao ali zbog ukupnih prilika u zemlji nažalost izgubio značajan broj studenata. Stoga će uslijediti revidiranje nastavnih planova i programa pa ako se bude moralo i ukidanje odsjeka na pojednim fakultetima. Ono što je dobro da se na raspisane konkurse za izbore u zvanje saradnika, asistenata i viših asistenata javlja sve veći broj kandidata što ranije nije bila praksa.

Iz tog razloga uskoro bi u okviru već pokrenutih aktivnosti na izmjenama Statuta Univerziteta preciziramo kriterije izbora kandidata. Profesorici Dženani Gačo Senat je danas potvrdio konačno imenovanje za prorektoricu za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Bihaću . – piše rtvusk.

Related posts