Potpisan kolektivni ugovor između Vlade i Sindikata zdravstvenih radnika

U Vladi USK potpisan je kolektivni ugovor sa predstavnicima sindikata zdravstvenih radnika.

Ugovor su potpisali u ime Vlade resorni ministar Salih Mesić i predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika USK Mirsad Muhamedagić. USK je peti kanton koji ima ovaj granski kolektivni ugovor.

Ugovorom se osigurava bolji status, te povećanje ukupnih primanja svim zdravstvenim radnicima.

Prema ugovoru najniža satnica iznosi 2,35. Premijer USK Husein Rošić najavio je da slijedi niz aktivnosti na saniranju stanja u zdravstvenim ustanovama, sto je jedan od prioriteta u ovogodisnjem planu rada Vlade Kantona.

Očekuju se i skori završetak pregovora Sindikata ljekara koji se vodi na federalnom nivou. Po njihovom okončanju, kaže ministar Mesić i u skladu sa onim što je dogovoreno, pristupiće se potpisivanju i tog kolektivnog ugovora.

Related posts