Zasjedala Vlada USK: Usvojena esencijalna lista lijekova!

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Ministra zdravstva i socijalne politike Hazima Kapića članovi Vlade usvojili su Odluku o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Lista lijekova ( esencijalna lista) usklađena je sa Federalnom listom lijekova. Nakon imenovanja, nova Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na listama lijekova, izvršena je ocjena pristiglih zahtjeva i sastavljene A i B lista lijekova koje su upućene na očitovanje Zavodu zdravstvenog osiguranja. Pozitivnu listu lijekova čine Lista A – lijekovi obuhvaćeni A listom lijekova iz Federalne odluke sa učešćem Zavoda u cijeni lijeka od 100% i B Lista lijekova – lijekovi koji su obuhvaćeni B listom lijekova iz Federalne odluke, sa učešćem ZZO u cijeni lijeka.

– Lista je obligatorna. Na esencijalnoj listi je 164 generika i 1033 različitih lijekova, kazao je ministar Kapić.

Na razmatranje Skupštini Kantona danas je upućena Informacija Službe za zapošljavanje USK o situaciji radnika koji su u procesima stečaja privrednih poduzeća uskraćeni za pravo na naknade. Zaduženo je Ministarstvo finansija da, za namjenu isplaćivanja dijela naknada radnicima osigura 200 000 KM, dok bi preostali iznos trebao osigurati Federalni zavod za zapošljavanje.

Vlada Kantona prihvatila je informaciju Agencije za privatizaciju o donesenim presudama po tužbi za raskid ugovora o kupoprodaji 67% kapitala GP Rad iz Cazina.

Ministarstvo privrede predložilo je da se, iz granta za neprofitne organizacije, podrži sa 25 000 KM Privredna komora USK za organizaciju međunarodnog sajma ekologije – EKOBIS, te udruženje GP Media sa 4000 KM za projekat promocije turizma. Za vršioca dužnosti direktora JU Turistička zajednica USK danas je, na prijedlog Ministarstva privrede, imenovana Jasminka Tevšić.

Iz tekuće budžetske rezerve odobrena su sredstva za finansiranje odlazaka na međunarodna sportska takmičenja i to Harunu Sadikoviću iz Bihaća i Klubu borilačkih vještina Favorit BH, Bihać po 5000 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada Kantona donijela je zaključak o nacrtu Sporazuma o prenosu prava posjeda na nekretnini – Lječilište Gata na Grad Bihać, kako bi se mogao nastaviti realizirati projekat u svrhu izgradnje prečišćivača otpadnih voda u naselju llidža, MZ Gata- Bihać.

Vlada USK je dala saglasnost na plan upisa studenata na fakultete Univerziteta u Bihaću za predstojeću akademsku godinu.

Related posts