Zapošljavanje ili odlazak mladih u B.Krupi: Na evidenciji nezaposlenih 4283 lica

Prema aktuelnim podacima Službe za zapo§ljavanje USK, odnosno Biroa rada Bosanska Krupa, na evidenciji nezaposlenih krajem 2017.godine u odnosu na 31.12.2016.godine manje je 375 lica.

Naime, u odnosu na broj nezaposlenih na kraju 2016.godine kojih je bilo 4658, na kraju prošle godine nezaposlenih lica bilo je je 4283.

Čak 225 visokoobrazovanih osoba od kojih su 152 žene očekuje posao, kao i 46 sa višom školskom spremom od kojih su 33 žene. I dalje je najveći broj nezaposlenih sa srednjom stručnom spremom – 1034 od kojih su 63 % žene, kvalifikovanih – 1143 od kojih su 427 žene ili 37% i nekvalifikovanih radnika 1661 od kojih su 50 % su žene.

Sa nižom stručnom spremom nezaposlenih je 14 lica i sve su žene, visokokvalifikovanih je 9 od kojih je samo jedna žena i polukvalifikovanih nezaposlenih lica je 151 od kojih su 34 žene.

Na evidenciji nezaposlenih Biroa rada Bosanska Krupa nalaze se lica svih zanimanja u dobi od 15 do preko 60 godina života. Zanimijivo je da statistika ovim podacima ukazuje na zaključak da se tokom prošle godine, na području općine Bosanska Krupa, svakog dana zaposlila po jedna osoba.

Znači da je zaposleno 375 osoba ili 9,2% posto više u odnosu na 2016.godinu. Nažalost, ovaj procenat smanjenja nezaposlenosti nije posljedica zapošljavanja na domaćem tržištu ved zapošljavanja u inostranstvu. Koliko je to iseljenih porodica, djece koja su napustila školovanje, omladine koja će graditi neku drugu a ne svoju zemlju…kao da nije dio ove teme. Sve zavisi od toga da li ove podatke posmatramo kao statistiku ili realni život.

RadioBK

Related posts