Za 14,7 miliona eura prodana nekretnina Jugoslavije u Tokiju, BiH će dobiti dio kolača

Objekt je prodan za 14,7 miliona dolara, a države sukcesori bivše države (BiH, Srbija, Hrvatska, Slovenija i Makedonija) potpisale su ugovor o zajedničkoj prodaji nekretnine. Nekretnina u Tokiju ima 1.725 kvadratnih metara na 938 kvadrata zemljišta.

BiH će prema tom ugovoru pripasti dio od 15 posto, što iznosi oko 2.200.000 eura.

Najveći dio kolača, kao i ranije, dobit će Srbija s obzirom na to da će ovoj državi pripasti 39,5 posto.

U narednom periodu države bivše Jugoslavije koje polažu pravo na procenat pri prodaji nekretnina SFRJ pokušat će doći do kupaca za tri preostala objekta – u New Yorku, Bonu i Bernu.

Posebno se ističe nekretnina u New Yorku čija je vrijednost procjenjivana na blizu 50 miliona dolara. U tom objektu nalazi se Misija Srbije pri UN-u.

Izvor:klix.ba

Related posts