Vlast u Bihaću mijenja zakon: Predloženo da se državni službenici zapošljavaju i bez javnog konkursa

Skupština Unsko-sanskog kantona (USK) naredne sedmice izjasnit će se o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi USK. Predloženim nacrtom predviđena je mogućnost zapošljavanja državnih službenika bez raspisivanja konkursa do tri godine, ali i ukidanje odredbe koja definiše da na javnom konkursu mora biti zaposlen najbolji kandidat.

U Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi USK, a koji je u skupštinsku proceduru uputila Vlada USK na inicijativu općina i gradova iz USK, navedeno je da je odredba koja definiše prijem najuspješnijeg kandidata na javnom konkursu izbrisana i da se omogućava rukovodiocu da s liste uspješnih kandidata koje dostavi Agencija za državnu službu Federacije BiH postavi kandidata za kojeg smatra da bi najbolje izvršavao poslove. U prijevodu, ostavljena je mogućnost da se s liste uspješnih odabere bilo koji kandidat bez obzira na njegove rezultate tokom konkursne procedure.

“Također, stav (2) i (3) su brisani pa sada rukovodilac organa ne bi imao obavezu provoditi usmeni intervju te se time ukidaju smjernice kadrovske politike utvrđene Uredbom o općim smjernicama kadrovske politike organa državne službe Unsko-sanskog kantona. Na ovaj način bi konkursna procedura završavala provođenjem stručnog ispita i odmah intervjuom koji bi provodila komisija koju je imenovala Agencija za državnu službu FBiH”, piše u nacrtu zakona.

Kako se dalje navodi, time bi se uredila ova oblast po uzoru na Zakon o državnoj službi Federacije BiH, a što bi dalje značilo da se treba donijeti nova uredba o načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita, čime bi se ova oblast uredila na isti način kako je to regulisano novom federalnom Uredbom o načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita. Također, novim stavom propisuje se da žalba ne odgađa izvršenje rješenja, jer su ranija rješenja dovodila do onemogućavanja da kandidat preuzme dužnost duži vremenski period zbog žalbi koje se rješavaju od godinu do dvije. Slično pravno rješenje sadržano je i u Zakonu o državnoj službi u institucijama BiH.

U Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi USK navedeno je i da rukovodilac organa državne službe može zamjenu državnog službenika koji je na odsustvu “izvršiti i prijemom novog državnog službenika bez javnog konkursa do povratka odsutnog državnog službenika, ali ne duže od tri godine”.

Politizacija javne uprave

Ovim povodom razgovarali smo sa zastupnikom opozicione SDA u Skupštini USK Jasminom Musićem, a koji nam je rekao kako zastupnici SDA uopće nisu iznenađeni ovim potezom vladajuće koalicije u USK.

“Ovim se Zakon o državnoj službi USK u potpunosti stavlja pod kontrolu politike, što je suprotno međunarodnim standardima i pozitivnoj praksi koju smo imali u proteklom periodu. Državna služba trebala bi štititi državu od potencijalnih političkih naleta i biti u službi sistema, a nikako obrnuto”, rekao je Musić.

On ističe da se ovim nacrtom ukida odredba o izboru najuspješnijeg kandidata te da je u suštini najveća tragedija ukidanje konkursa i uvođenje prakse da se državni službenik može zaposliti bez konkursa do tri godine.

“Za nas je to neprihvatljivo i o tome ćemo glasno govoriti”, kazao je Musić.

S obzirom na to da je međunarodna zajednica iznimno zainteresovano za reformu javne uprave u BiH, zastupnika SDA pitali smo i da li očekuje da će reagovati predstavnici međunarodne zajednice.

“Međunarodna zajednica, ako se zainteresuje za ovu situaciju, sigurno će izaći s kritičkim stavom jer je međunarodna zajednica uložila mnogo sredstava u reformu javne uprave, a sve kako bi se stvorila nezavisna državna službe”, rekao je Musić.

Posebno zabrinjavajućim smatra mogućnost da se već na narednoj sjednici ovaj nacrt zakona pretvori u prijedlog zakona.

“Vlada USK u svom obrazloženju navodi kako su ovaj nacrt uskladili s federalnim zakonom. Nije mi jasno zbog čega nisu, kada je riječ o izboru najboljeg kandidata i javnom konkursu, vršili usklađivanje s državnim zakonom”, kazao je Musić.

Podsjetio je da je Vlada FBiH ranije pokušala promijeniti Zakon o državnoj službi FBiH zbog njegovih manjkavosti i lošeg kvaliteta, ali da su njegove odredbe ponovo stupile na snagu po sili zakona, a ne voljom Vlade FBiH, nakon što je Ustavni sud FBiH stavio novi zakon van snage.

Ovim povodom razgovarali smo i s ministarom pravosuđa i uprave USK Asimom Dizdarevićem koji nam je rekao da je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi USK upućen u proceduru na inicijativu gradova i općina iz USK.

Inicijativa gradova i općina u Unsko-sanskom kantonu

“Naša namjera je bila da idemo s nacrtom zakona i da se ni u kojem slučaju ne ide s prijedlogom zakona. Moj princip je da se utvrdi nacrt te da se nakon toga ide u redovnu proceduru što uključuje i mišljenja sindikata, općina i gradova te drugih zainteresovanih aktera”, kazao je Dizdarević.

Istakao je kako je nacrt usvojen na inicijativu gradova i općina iz USK (izuzev Velike Kladuše) i da je Vlada KS prihvatila njihovu inicijativu u duhu partnerstva te uputila zakon u parlamentarnu proceduru.

“Da li su u tom nacrtu najbolja rješenja? Ja tvrdim da možda i nisu. Ali evo, vidjet ćemo šta će reći zakonodavac. Istina, ovdje se primjenjuje isti institut kao u institucijama BiH i drugo ovim zakonom pokušava se napokon stati ukraj neradu Odbora državne službe za žalbe FBiH. Naše žalbe se rješavaju u prosjeku za dvije godine”, rekao je Dizdarević.

Prijem državnih službenika u institucije BiH vrši se na način da se za državnog službenika postavlja najbolje ocijenjeni kandidat s liste. U tom slučaju postavljenje vrši direktor Agencije za državnu službu BiH. Dizdarević ističe kako su dio o tome da se može postaviti bilo koji kandidat s liste uspješnih prepisali iz Zakona o državnoj službi Federacije BiH.

Njega smo otvoreno pitali i da li lično smatra da je dobro rješenje to što posao ne dobija najbolji kandidat s liste.

“Principijelno, ne. Važno je da izaberemo najkvalitetnije kandidate. Žalosna je činjenica da se to ne sprovodi u praksi”, kazao je Dizdarević.

Što se tiče zapošljavanja državnih službenika do tri godine bez raspisivanja javnog konkursa, Dizdarević je kazao kako je to predviđeno i federalnim propisima.

“I ranije se moglo zapošljavati bez konkursa, ali do tri mjeseca. Taj institut je pretjerano zloupotrebljavan. Postala je praksa da se ugovori sklapaju svaka tri mjeseca pa se namiri i tri godine. Naglašavam, ja ne tvrdim da je ovo vrhunsko rješenje. Mislim da ovo rješenje treba analizirati. Naša namjera je da se nešto popravi”, rekao je Dizdarević.

klix.ba

Related posts