Vlada FBiH dodijelila 200 miliona KM kantonima: USK dobio 23.903.093 KM

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu danas su potpisani ugovori o dodjeli sredstava kantonima, u ukupnoj vrijednosti od 200 miliona KM, a koji se odnose na finansijsku pomoć Vlade FBiH kantonima za provođenje strukturalnih reformi i finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata koji su od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto naprema 50 posto.

Prema riječima premijera FBiH Fadila Novalića Vlada FBiH na ovaj način nastavlja snažnu finansijsku podršku kantonima, gradovima i općinama.

– Ovih 200 miliona maraka po treći put dajemo kantonima, a uz to općinama dajemo 39 miliona. Ovaj put smo na određeni način to prepakovali i rekli da se pola investira u infrastrukturu od interesa za Federaciju, a to se odnosi i na povezivanje entiteta, kantona, općina i gradova – kazao je premijer Novalić.

Naglasio je da to nije sve što rade u saradnji sa kantonima, te da su se založili da isprave neka ranija neravnopravna davanja koja kantoni, uslijed različitog ekonomskog potencijala, daju svojim građanima.

– Sve obaveze koji su kantoni različito servisirali kao što je naprimjer slučaj sa dječjim doplatkom podigli smo na viši nivo. Nadam se da ćemo i dalje u dobrom okruženju mi i kantoni sarađivati na dobrobrobit naših građana, ne samo na njihovu ekonomsku dobrobit, nego i na pravednost i izjednačavanje njihovih prava bez obzira u kojem kantonu žive – kazao je Novalić.

Zamjenica premijera i federalna ministrica finansija Jelka Milićević kazala je da su sretni da mogu prezentirati jednu od politika Vlade FBiH vezanu za raspodjelu sredstava iz budžeta za kantone u finansiranju njihovih redovnih aktivnosti i infrastrukturnih projekata od značaja za Federaciju BiH.

– Danas je prilika da i na ovaj način ojačavamo Program ekonomskih reformi čiji se definisani ciljevi prenose i na niže nivoe vlasti, a vezani su za upravljanje javnim finansijama, zelenu tranziciju, digitalne transformacije, poslovno okruženje i smanjenjenje sive ekonomije, ekonomske integracije, tržište energije, transporta, poljoprivrede, industrije i usluge, obrazovanje, zapošljavanje i tržište rada, socijalna zaštita i inkluzija, te zdravstvenu zaštitu – kazala je ministrica Milićević.

Predstavnici kantona koji su potpisali ugovore, prema njenim riječima, preuzeli su obaveze da će sredstva koristiti za strukturalne reforme.

– Također, nadamo se da će se sredstva koristiti i za ublažavanje posljedica i poremećaja na tržištima u njihovim sredinama i institucijama, a iskreno se nadamo da će sve to doprinijeti malo boljem položaju ljudi – dodala je Milićević.

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća izrazila je zahvalnost za ovu podršku, dodajući da će umnogome pomoći tom kantonu da nastavi reforme koje su započeli 2019. godine uz pomoć Vlade Federacije BiH, odnosno da stabiliziraju kantonalni budžet i nastave s realizacijom infrastrukturnih projekta koji će život učiniti boljim na području tog kantona.

– Namjenski ćemo potrošiti svaki iznos dodjeljenih sredstava i u konačnici poboljšati uslove života svih onih koji žive u BPK Goražde – istakla je Obuća.

Zahvalnost Vladi Federacije BiH izrazio je i premijer Posavskog kantona Đuro Topić koji je rekao da će sredstva pomoći stabilizaciji budžeta i ispunjavanju zakonskih obaveza prema njihovim korisnicima, te realizaciji projekata definisanih strategijom razvoja, cestovne, vodoprivredne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture.

Vlada FBiH je na sjednici krajem maja ove godine godine donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih budžetom FBiH za 2022. godinu “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni u iznosu od 200.000.000 KM.

Od ukupnog iznosa, a na osnovu utvrđenih kriterija, Unsko-sanskom kantonu pripada 23.903.093 KM, Posavskom 7.601.971 KM, Tuzlanskom 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskom 4.152.192 KM, Srednjobosanskom 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom 8.301.059 KM, Sarajevskom 36.178.423 KM, te Kantonu 10 iznos od 7.358.882 KM, navodi se na web stranici Vlade FBiH.

Related posts