Vjetropark, najveća investicija na području USK-a vrijedna 120 miliona maraka

Vjetropark na području Bihaća, projekat u čiju realizaciju danas krećemo najveća je investicija na području ovog Kantona, vrijedan oko 120 miliona maraka. Ovo je drugi vjetropark na području Bosne i Hercegovine, a prvi veliki projekat ovog saziva Vlade Kantona, kazao je premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, nakon današnjeg potpisivanja ugovora između Vlade Unsko-sanskog kantona i „Ivicom Consulting” d.o.o. Zagreb a koji se uređuju odnosi izmedu stranaka u vezi sa ugovorom dodjele koncesije za korištenje građevinskog zemljišta za istraživanje, građenje i korištenje vjetroelektrana instalirane pojedinačne snage do 5MW na području Grada Bihaća, na lokalitetu Teočak.

Ovim su stvoreni preduvjeti da otpočnu istraživanja na prostoru izabrane lokacije o ekonomskoj opravdanosti za gradnju vjetroelektrana.

Nijaz Kadirić, ministar privrede, koji je potpisao sporazum sa predstavnicima investitora, ističe da je u pitanju najveći projekat na području Kantona kad se govori o proizvodnji električne energije te projekat od kojeg će se ubirati najviše prihoda od koncesije.

– Nadam se da će istraživanja pokazati da imamo taj potencijal da se krene u izgradnju vjetrolektrana što bi ovaj dio BiH učinilo neovisnim u proizvodnji električne energije, kazao je ministar Kadirić.

Dugo radimo na pripremi ovog projekta, a iskustvo imamo iz petnestak različitih projekata u regiji, trenutno radimo u Bosni i Hercegovini na vjetroparku na Podveležju. Istraživanja na izabranom lokalitetu će trajati godinu dana, kaže Dinko Čondić u ime „Ivicom Consulting” d.o.o. Zagreb.

– Ovo je poruka da će Unsko-sanski kanton, kad je u pitanju privreda i privredni razvoj, krenuti uzlazno da bude Kanton broj jedan. Vlada Kantona partnerski se stavila na raspolaganje investitoru i tako će nastupati u svim ozbiljnim razgovorima za pokretanje investicija na ovom području, poručio je premijer Ružnić.

 

Related posts