Velike količine eksplozivnih sredstava i municije uklonjene iz rijeke Une

Federalna specijalizirana jedinica za spašavanje pod vodom u terminu od 07.06. – 11.06.2021. godine vršila je aktivnosti lociranja i uklanjanja neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS), po prijavama dostavljenim Federalnoj upravi civilne zaštite iz rijeke Une na dvije lokacije (Bosanska Krupa i naselje Pokoj u Gradu Bihaću). Po navedenim prijavama ukupno je locirano i uklonjeno 11 komada NUS-a, odnosno jedan u Bosanskoj Krupi te deset u Pokoju.

Na lokaciji Crnog jezera jedinica je locirala i uklonila još 12 komada raznog NUS-a koji su predati timu Federalne uprave civilne zaštite za uništavanje eksplozivnih sredstava sa sjedištem u Bihaću. Lokacija Crnog jezera i od ranije je bila predmet rada Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje pod vodom, samostalno, kao i kroz međunarodne misije s roniocima policije Republike Češke. To je lokacija sa većom količinom odbačenih NUS-a, uglavnom prekrivenih stijenama i šljunkom, gdje uz proljetno pojačavanje vrela i erozijom dna pojavljuju se nova eksplozivna sredstva. Trenutno je u jezeru uočljivo još eksplozivnih sredstava, ali zbog velikih stijena na njima ne može se pristupiti sigurnom uklanjanju.

„Na žalost u rijeci Uni, kao i u većini rijeka u BiH zbog ratnih dešavanja kao i zbog nesavjesnih građana koji bacaju eksplozivna sredstva u vodotoke, možemo pronaći NUS, a o tome su najbolje upoznati lokalni ronioci koji nam preko policije i timova za UES FUCZ prijavljuju iste, što naši ronioci i demineri uspješno uklanjaju i uništavaju“– kazali su iz Federalne uprave Civilne zaštite.

Related posts