Većina ljudi ne voli “prljavo” zarađeni novac

Pošteno zarađen novac mnogo bolje utiče na psihu od onoga koji je stečen nelegano, pokazuje istraživanje britanskih naučnika.

Mozak reaguje slabije na novac dobijen nemoralnim djelima nego na novac zarađen na pristojan način.

Naučnici sa Univerziteta u Londonu nadaju se da će ovo otkriće objasniti zašto se većina ljudi suzdržava od uzimanja novac na nezakonit način.

Tokom istraživanja, posmatran je proces u mozgu u odnosu na sticanje novca na različite načine.

Prilikom donošenja odluka, cijela mreža raznih područja mozga proračunava koliko su vrijedne pojedine mogućnosti, objašnjavaju naučnici.

Novac dobijen na nemoralan način rezultira slabijim odgovorom moždane mreže, što, možda, objašnjava zašto većina ljudi, ipak, radije ne profitira tako da šteti drugima.

Naučnici su skenirali mozak volontera dok su odlučivali hoće li anonimno da nanesu bol sebi ili drugima u zamjenu za novac.

Dvadeset i osam parova ispitanika nasumično je podijeljeno u one koji odlučuju i one koji primaju elektrošokove.

Oni koji su odlučivali izabrali su različite količine novca za različiti broj elektrošokova. Polovina odluka odnosila se na šokove koje su nanosili sami sebi, a polovina na šokove za drugu osobu. Novac su dobijali u svakom slučaju.

Elektrošokovi su bili namješteni tako da budu blago bolni, ali da se mogu tolerisati. Osobe koje su donosile odluke bile su u “MRI skeneru”.

Kako su donosili odluke ta moždana mreža bi se aktivirala u stratumu (područje mozga koje se bavi proračunima).

Dok su akteri odlučivali između profitabilnije opcije ili one sa manje elektrošokova, ova mreža u mozgu signalizirala je koliko je koja opcija dobra.

Moždana mreža slabije je odgovarala na novac dobijen maltertiranjem drugih, ali samo kod ljudi koji su se i inače ponašali moralno, navode naučni portali.

Related posts