Usvojena odluka o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskoj

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske osigurano je ostvarivanje posebnih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina, a kojim se između ostalog garantuje i slobodna upotreba svojih znamenja i simbola.

Koordinacija županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, shodno odredbama članka 33. stavak 5. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, na sjednici 21. listopada 2017. donijela je Odluku o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba saopćilo je da je Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske na sjednici 25. januara ove godine, jednoglasno dao suglasnost na Odluku o grbu i zastavi bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

“Usvajanjem navedene odluke bošnjačka nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj, uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske, može isticati prihvaćeni grb i zastavu sukladno propisima službene uporabe i načina korištenja zastave i simbola nacionalnih manjina”navodi se, u saopćenju.

Related posts