Kopaće boksit u Sanskom Mostu

Preduzeće “Marčeta impex” iz Bijeljine dobilo je koncesiju za eksploataciju rude boksita na lokalitetu Oštrelj, koje je udaljeno nekoliko kilometara od Lušci Palanke, općina Sanski Most, i uskoro se očekuje zaključenje koncesionog ugovora s tom firmom.

Prema riječima Samira Sedića, ministra privrede u Vladi USK, ovo preduzeće ima radnu jedinicu u susjednoj Bosanskoj Krupi, gdje su i vlasnici određenih nekretnina, a radi se o firmi koja je, između ostalog, registrovana i za rudarstvo.

Prema njegovim riječima, koncesija se odnosi na zemljište čija površina iznosi ukupno 29 hektara i izdaje se na period od 20 godina.

“Konkretno, visina koncesije koja se ugovorom zaključuje na pomenuti period iznosi nešto više od milion maraka, a pokretanjem proizvodnje očekuje se otvaranje 22 nova radna mjesta. Koncesionar se obavezuje da će na godišnjem nivou proizvoditi i plasirati crveni boksit u količini od 20.000 tona, a da će u slučaju smanjene godišnje proizvodnje biti dužan plaćati koncesionu naknadu na navedenu količinu”, rekao je Sedić.

Također, zanimljivo je kako se u toku ove godine na još jednom lokalitetu u općini Sanski Most planira započeti eksploatacija boksita i radi se o selu Bojište.

Prema riječima načelnika općine Sanski Most Farisa Hasanbegovića, radi se o ozbiljnim investicijama zahvaljujući kojima bi ova općina uskoro mogla postati jedan od lidera kada se radi o eksploataciji boksita.

“Pokretanje proizvodnje rude boksita ekonomski će oživjeti čitav ovaj kraj, a imaće i veliki značaj za samu općinu, konkretno kroz prihode od koncesija”, rekao je Hasanbegović.

Preliminarna istraživanja provedena prije nekoliko decenija pokazala su kako planinska oblast planine Grmeč, u trokutu između Bosanske Krupe, Bosanskog Petrovca i Sanskog Mosta, krije bogata ležišta crvenog boksita koji se smatra najkvalitetnijom rudom za proizvodnju i obogaćivanje aluminijuma.

/nezavisne.com

 

Related posts