Usvojen državni budžet i u drugom čitanju, ali ipak ide na usaglašavanje

Većinom glasova u Komisiju za usaglašavanje teksta su imenovani delegatkinje Dušanka Majkić i Lidija Bradara, te delegat SDA Asim Sarajlić

Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu usvojen je na današnjoj petoj hitnoj sjednici Doma naroda Parlamenta BiH. 

Predsjedavajući ovog doma objavio je da je budžet usvojen u različitom tekstu za razliku od Predstavničkom domu Parlamentu BiH, te je formirana komisija za usaglašavanje teksta državnog budžeta. 

Većinom glasova u Komisiju za usaglašavanje teksta su imenovani delegatkinje Dušanka Majkić i Lidija Bradara, te delegat SDA Asim Sarajlić.

Budući da su delegati Doma naroda Parlamenta BiH državni budžet usvojili u drugačijem tekstu od onog u kojem je usvojen na Predstavničkom domu, to znači da će tekst zakona o državnom budžetu ući u fazu usaglašavanja, kako bi u istom tekstu bio usvojen na oba doma državnog Parlamenta. 

Što će u svakom slučaju zahtijevati održavanje barem još po jedne sjednice Predstavničkog, ali i Doma naroda Parlamenta BiH na ovu temu.

Izvor: Avaz.ba

Related posts