USPJEŠNO REALIZOVAN PROJEKAT REHABILITACIJE ČLANOVA UDRUŽENJA U FOJNICI 20.12.2018 13:54

U periodu od 07.-20.12.2018. godine, Udruženje distrofičara Bužim je realizovalo projekat medicinske rehabilitacije članova udruženja u Fojnici. Udruženje je ove godine obezbijedilo rehabilitaciju za 16. članova sa potrebnom pratnjom. Ovo je po drugi put u 2018. godini da realizujemo ovakve aktivnosti i ukupno u 2018. – toj godinu smo omogućili reahbilitaciju za 21. lice. Osnovni cilj ovakvih aktivnosti je da radimo na poboljšanju zdravstvenog stanja naših članova, a što je ujedno i jedan od temeljnih ciljeva postojanja našeg udruženja. Udruženje je za sve učesnike obezbijedilo pristupačan prevoz i sve druge neophodne troškove. Tokom cijelog boravka u Fojnici, među svim učesnicima je vladala odlična atmosfera i već zasigurno možemo reći da smo uspjeli ostvariti sve zacrtane ciljeve. Naše udruženje će nastaviti i u narednim godinama raditi na obezbijeđivanju medicinske rehabilitacije za članove udruženja.
Ovaj projekat smo realizovali zahvaljujući financijskoj podršci Ministarstva zdravstva FBiH na čemu se najiskrenije zahvaljujemo.

Related posts