USK: Privremeni smještaj migranata mora biti van naselja

Operativna grupa za koordinaciju aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona zaključila je na današnjoj sjednici da lokacija za privremeni smještaj migranata mora biti van naseljenog područja.

Konstatovano je da je u prethodnom periodu propušteno kvalitetno organizovanje upravljanja migrantskom krizom, što je rezultiralo situacijom koja nije zadovoljavajuća.

Kad je riječ o određivanju privremene lokacije za smještaj migranata, Operativna grupa zvanično nije upoznata o aktivnostima koje se vode između IOM-a i privatnih vlasnika nekretnina i nema informaciju da li je o tome obaviješteno Ministarstvo bezbjednosti, čija je isključiva nadležnost davanje saglasnosti na predloženu lokaciju.

Operativna grupa izražava spremnost da se uključi i sve kapacitete stavi na raspolaganje, u okviru svojih nadležnosti, kada je riječ o logističkoj i drugoj pomoći za stavljanje u funkciju privremene lokacije za smještaj migranata nakon što je potvrdi Ministarstvo bezbjednosti.

Zbog trenutne bezbjednosne situacije, koju bi dodatni priliv ilegalnih migranata na Unsko-sanskom kantonu, bez mogućnosti njihovog smještanja, dodatno usložnio od Ministarstva bezbjednosti, koje je nadležno da sprovodi politiku i uređuje procedure za kretanje i boravak stranaca u BiH, zatraženo je da, u skladu sa usmenim dogovorom sa ministrom bezbjednosti Draganom Mektićem, zahtjeva od policijskih agencija svih nivoa vlasti da, u okviru svojih nadležnosti, vrše pojačanu i stalnu kontrolu svih prevoznih sredstava koja idu u pravcu ovog kantona, te migrante usmjerava u slobodne kapacitete već postojećih prihvatnih centara u BiH.

Jedan od zaključaka Operativne grupe je i da kantonalna inspekcija, u okviru svojih nadležnosti, treba da nastaviti sa aktivnostima kontrole nelegalnih iznajmljivača smještaja ilegalnim migrantima, a u saradnji sa Odjeljenjem za strance i pripadnicima kantonalnog MUP-a.

Zaključeno je i da će MUP, na osnovu stvorenih pretpostavki, raditi na stabilizaciji stanja bezbjednosti na području kantona i pri tom preduzimati sve zakonom predviđene mjere i radnje.

Related posts