USK: Brucoše mami program

U odnosu na prošlu akademsku 2016/2017, ove godine broj maturanata u Unsko-sanskom kantonu veći je za 46 posto, saznajemo od prof. dr. Dženane Gačo, prorektorice za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Bihaću. U ovom kantonu maturirat će prva generacija učenika koji su se obrazovali po devetogodišnjem osnovnom obrazovanju.

“Zamrznuti” odsjeci

– Na osnovu podataka iz Ministarstva i Pedagoškog zavoda, napravili smo neku analizu, tako da očekujemo i veći broj prijavljenih studenata, kaže prorektorica, pojašnjavajući da je u 2017. bilo više od 1.300 maturanata, a ove će godine njihov broj preći 2.000.

Od toga broja maturanata “jedan broj će otići u pravcu drugih univerziteta, neko vani, neko će ostati ovdje, ali nadamo se da ćemo imati povećan broj zainteresiranih budućih studenata”, naglašava.

Smanjenje broja maturanata dovelo je i do toga da su u ovoj akademskoj godini imali neke odsjeke “gdje smo zamrznuli prvu godinu”, kaže prorektorica, dodajući da mnogi fakulteti rade na promociji od početka akademske godine. “Učenici su zainteresirani. Za Biotehnički fakultet smo donijeli na Senatu odluku o dvojnoj diplomi. Radi se o studiju koji će se odvijati kod nas na našem univerzitetu i u Sloveniji u Novoj Gorici”, saznajemo, a riječ je o studiju zaštite okoliša u akademskoj 2018/2019.

Interesantno je da je upravo ovaj studij bio “zamrznut” i zato što zakonskom regulativom nisu definirana zvanja.

“Mi, recimo, imamo nacionalni park, gdje bi se ti studenti mogli zaposliti, međutim, oni u svojim sistematizacijama nemaju tih zvanja.”

A ono što poduzima Univerzitet u Bihaću kako bi privukao što veći broj studenata jeste i prijedlog da se brucošima omogući da imaju besplatan upisni materijal za prvu godinu, a prorektorica naglašava da se tijekom cijele godine vrše promocije. Svake sedmice je jedan dan bio određen za posjete maturanata fakultetima, pri čemu je i Ministarstvo obrazovanja financiralo putne troškova njihova dolaska.

– Na svim univerzitetima kako javnim, tako i privatnim u BiH, u zadnjih najmanje pet, pa i deset godina je primjetna tendencija smanjenja interesa za upis. Prošle godine to je smanjenje bilo, prema evidencijama Univerziteta u Zenici, čak najizraženije. Imali smo 15-ak posto manje upisanih u prvu godinu studija u odnosu na godinu ranije. Pokušavamo već od oktobra, kad je počela akademska godina, pa do danas, da vidimo na koji način odgovoriti izazovima, kaže prof. dr. Enes Hašić, prorektor za nastavu i studentska pitanja UNZE.

Način na koji se odgovara na izazove jeste i uvođenje novih studijskih programa, među kojima je i softversko inžinjerstvo na Politehničkom fakultetu i Odsjek drvne prerade na Mašinskom fakultetu, koji je skoro identičan studiju u Švicarskoj i Njemačkoj. Radi se o preradi drveta savremenim tehnologijama, a na ovaj odsjek studenti se mogu upisati u akademskoj 2018/2019.

Transformacija i gašenje

Prorektor Hašić kaže da bi bili jako zadovoljni ukoliko uspiju u ovoj godini broj upisanih studenata zadržati na prošlogodišnjem nivou. Prevedeno u brojke, to znači da će biti “1.400 studenata na prvom ciklusu, nekih 150 na drugom ciklusu.”

Da li je ovakav procent smanjenja interesa i upisanih doveo do gašenja nekih odsjeka, studijskih programa, interesiralo nas je, a prorektor Hašić kaže da će “u narednoj akademskoj godini imati nekih odsjeka transformiranih, ali i ugašenih studijskih programa.”

– Mi smo izvršili i transformaciju Metalurškog fakulteta u Metalurško-tehnološki fakultet (2017/2018, op.a.) i tu smo otvorili Odsjek za hemijsko inženjerstvo, a u planu je otvaranje studijskih programa vezanih za tehnologiju prerade poljoprivrednih proizvoda, za što je izražen interes privrede u kantonu i u širem regionu, saznajemo od prof. Hašića, kao i da se sukladno tome očekuje i interes potencijalnih studenata.

/oslobodjenje.ba

Related posts