Uposlenici Unsko-sanskih šuma i JKP Komrad Bihać organizirali akciju čišćenja diviljih deponija

Uposlenici Unsko-sanskih šuma zajedno sa JKP Komrad Bihać proteklih dana organizirali su akciju čišćenja diviljih deponija na lokalitetu Dreneovo Tijesno-Grabež. Očišćeno je nekoliko lokaliteta na kojima su nesavjesni građani odlagali otpad i smeće.

Related posts