“Merhamet” Bihać realizirao akciju pomoći

Regionalni odbor “Merhamet” Bihać u saradnji sa Osnovnim odborom “Merhamet” Bužim i Udruženjem demobilisanih boraca Bužim obezbjedio je pomoći za 15 demobilisanih boraca koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

– Na inicijativu Osnovnog odbora “Merhamet” Bužim posjetili smo Udruženje demobilisanih boraca Bužim, tokom planirane posjete uručili smo 15 prehrambenih paketa za članove navedenog udruženja koji se nalaze na rubu životne egzistencije, te smo se u razgovoru sa demobilisanim borcima uvjerili u tešku socijalno ekonomsku situaciju u kojoj se trenutno nalaze ovi ljudi. Donacija je obezbjeđena zahvaljujući stalnim donatorima i dobrim ljudima kada su u pitanju ove vrste humanitarnih aktivnosti Merhameta. – izjavio je direktor Regionalnog odbora “Merhamet” Bihać Alen Prošić.

Related posts