U Vladi FBiH predstavljanje Projekta registracije nekretnina

Federalni ministar pravde Mato Jozić, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović i direktor Ureda Svjetske banke za BiH, Crnu Goru, Evropu i Centralnu Aziju Christopher Sheldon danas će na konferenciji za medije u Sarajevu informirati javnost o Projektu registracije nekretnina.

Tema konferencije su aktivnosti Projekta registracije nekretnina – Dodatno finansiranje, kojim upravlja Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove na osnovu Sporazuma o zajmu Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina, potpisanog između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj – IBRD 2. jula 2020. godine, te Odluke o ratifikaciji Sporazuma o zajmu.

Cilj konferencije je informirati građane o aktivnostima Projekta, usmjeriti ih prema nadležnim institucijama u kojima se mogu informirati o aktivnostima na usklađivanju katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka, odnosno podstaknuti građane da prijave svoja prava na nekretninama u procesu provođenja postupka zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera.

Također, cilj je upoznavanje javnosti o značaju registracije nekretnina, pravima i obavezama vlasnika da upišu vlasništvo i suvlasništvo na nekretninama, te s važnošću vođenja ažurnih evidencija, najavljeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.


Izvor: Vijesti.ba

Related posts