U porastu vodostaj svih rijeka u BiH: Una premašila kritičnu tačku

Usljed novih kišnih padavina i naglog topljenja sniježnog pokrivača došlo je do porasta gotovo svih vodotoka u Bosni i Hercegovini, a nivo Une je premašio kritičnu tačku od 100 centimetara.

U proteklom periodu snijeg u Bihaću se počeo naglo topiti i od jučer je smanjen za više od dvadesetak centimetara i sada je u visini od 49 centimetara.

To je uzrokovalo da nivo Une u Bihaću iznosi 103 centimetra sa tendencijom rasta.

S obzirom na to da je snijeg u Krajini, a posebno u Bihaću i dalje u visini od pola metra, usljed njegovog daljnjeg topljenja očekuje se dodatni porast nivoa rijeke Une.

Nivo Sane u Sanskom Mostu iznosi 278 centimetara i još je ispod kritične tačke koja iznosi 380 centimetara.

No, nivo rijeke Sane ima tendenciju rasta, a s obzirom na to da u Sanskom Mostu i dalje ima 24 centimetra snijega očekuje se njen daljni rast u narednim danima.

U porastu je i nivo rijeke Jale u Tuzli čija visina iznosi 114 centimetara.

Nema podataka za nivo rijeke Bosne u Sarajevu (Reljevo), a njena visina u Zenici je 264 centimetra i stagnira.

Jedino je u padu nivo rijeke Miljacke u Sarajevu (Ćumurija), koja iznosi 125 centimetra.

Related posts